Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas komma till användning.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att genom kontroller se till så att skyddsrummen vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Respektive fastighetsägare har ansvar för att underhålla dessa skyddsrum. Uppgifter om alla skyddsrum finns i skyddsrumsregistret på MSB:S hemsida.

Mer information finns på MSB:s hemsida, se länk under rubriken Relaterade länkar nedan.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2018