Växjö kommuns frivilliga insatsstyrka (KIS)

Växjö kommun började med risk- och sårbarhetsanalyser på 1990-talet. Analyserna visade att vi var sårbara inom flera områden och att det fanns behov av att kunna förstärka den kommunala organisationen vid olika händelser. Här föddes idén om att skapa en frivillig insatsstyrka.

KIS har skapats i samverkan mellan Växjö kommun och flera frivilligorganisationer. KIS består av en ledningsfunktion som till sitt förfogande har personal för bland annat radiosamband, transport och flyg. 

KIS förfogar över terrängbilar för olika transportuppdrag, bandvagnar för att kunna ta sig fram i väglös terräng och utrustning för eftersläckning av skogsbränder. Alla fordon och all materiel består av överskottsmaterial från försvaret. Denna materiel hanteras och underhålls av egen personal.    

KIS lyder under stabschefen i kommunens centrala krisledningsstab och kan vid behov samverka med andra aktörer, exempelvis räddningstjänst. KIS har haft uppdrag i samband med stormarna Gudrun och Per samt vid skogsbränder och vid eftersök av försvunna personer.   

Om du är intresserad av att delta är du välkommen till ett gäng vars insatser kan komma andra till nytta och där din medverkan gör skillnad!  

För mer information - hör av dig till Växjö kommuns kontaktcenter.

            

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2018
Politik och demokrati