Viktigt meddelande (VMA)

VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga funktioner i samhället och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Vid en extraordinär händelse kan allmänheten informeras på följande sätt:

  • Via Växjö kommuns webbplats. Den ordinarie förstasidan kommer att bytas ut mot en ny startsida som innehåller information om aktuellt läge, kontaktuppgifter med mera.
  • Genom att ett "viktigt meddelande till allmänheten - VMA" utsänds via radio, och/eller rullas i TV-bilden eller tyfonsignal.
  • Om infrastrukturen inte fungerar för överföring av information, kan information spridas på annat sätt, exempelvis med flygblad eller högtalarbil.

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

För att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer finns möjlighet för i första hand räddningsledningen att begära sändning av VMA.

Det finns två typer av VMA:

  • Varningsmeddelande, som ska sändas vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.
  • Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Ett VMA kan, inom Växjö och Ingelstads tätorter, föregås av tyfonsignalen Viktigt Meddelande som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.

När du hör signalen ska du:

  1. Söka skydd inomhus.
  2. Stänga dörrar, fönster och ventiler
  3. Lyssna på radion för information, främst P4 - Radio Kronoberg.

Viktigt Meddelande och Faran Över, provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mer information om beredskapslarm kan du få på Myndighetsen för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2019
Politik och demokrati