Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. På den här sidan kan du bland annat läsa om vad som gäller för kommunens verksamheter.

Stanna hemma om du är sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även att testa sig.

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 i syfte att minska spridningen av smittan. Läs mer på sidan Vaccin mot mot covid-19.

Särskilda råd till dig som inte är fullvaccinerad

Du som inte är fullvaccinerad har ett särskilt ansvar. För att minska risken för smittspridning behöver du om möjligt:

  • Hålla avstånd till andra människor.
  • Undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

(OBS! Dessa råd gäller inte personer som är under 18 år eller de som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.)
Folkhälsomyndighetens fullständiga råd finns på deras webbplats Länk till annan webbplats.

Träffpunkter, dagverksamhet och växelvård

Träffpunkter, dagverksamhet, växelvård och daglig verksamhet är öppna. Kontakta respektive verksamhet för öppettider och vad som gäller.

Besök på särskilt boende

Det är upp till var och en att ta ansvar när det kommer till besök på särskilt boende, då det fortfarande råder stor försiktighet.

  • Besökare ska vara fria från symptom och sprita sina händer vid ankomst till boendet
  • Använd helst de säkra mötesplatserna som finns på alla särskilda boenden
  • Lämpligt antal besökare är max två till tre åt gången per omsorgstagare
  • Besökare ska fortsatt hålla avstånd till omsorgstagaren med 1,5 meter

Dörrarna är låsta till de särskilda boendena och besökare kommer att lotsas av personal från entrén till omsorgstagarens lägenhet och tillbaka igen vid besöket. Samma rutiner gäller alla särskilda boenden, inklusive korttidsboendet Evelid.

Vid vård i livets slutskede, ta kontakt med det aktuella boendet och prata med enhetschef och sjuksköterska.

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och andra skolformer. I de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten finns en särskild del som riktar sig till ovaccinerade. Dessa råd innefattar bland annat att hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Råden till ovaccinerade gäller inte personer som är under 18 år eller som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Vad gäller i skolan från 29 september 2021? Mer information på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Rektor ansvarar för riskbedömning och arbetsmiljö

Rektorer ansvarar för att göra riskbedömningar och se till att barn, elever och personal har en säker miljö. Föräldramöten och utvecklingssamtal kan genomföras på plats, men skolorna kommer att erbjuda digitala alternativ.

Stanna hemma vid när du är sjuk

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Växjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Elever i förskoleklass, grundskola, särskola och i alla andra skolformer och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Undantag gäller om någon i hushållet har covid-19.

Symtomfria barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Om någon i familjen har bekräftad covid-19 ska även symtomfria barn stanna hemma.

Mer information på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats..

Hur ska du som vårdnadshavare agera om någon i hushållet har covid-19?

Om någon i familjen/hushållet har fått konstaterat covid-19 ska du som vårdnadshavare meddela förskolan eller skolan så snart som möjligt, samt hämta hem ditt barn om det sker under skoltid. Under tiden det finns konstaterad smitta i familjen ska du som vårdnadshavare frånvaroanmäla barnet som vanligt.

Förhållningsreglerna gäller inte för de barn och elever som tidigare testats positivt för covid-19 under de senaste sex månaderna, eller har antikroppar mot covid-19 enligt antikroppstest som har utförts de senaste sex månaderna.

Smittspårning i samband med bekräftat covid-19 på skolenhet

Vid konstaterad smitta på en skolenhet har rektor i uppdrag att utreda eventuell smittspridning i verksamheten. Rektor noterar elevens namn använder en checklista, som är framtagen för stöd i arbetet, där bland annat elevens namn noteras om eleven bekräftas vara smittad av covid-19.

Så hanterar vi personuppgifter i samband med smittspårning vid bekräftad covid-19 , 66 kB, öppnas i nytt fönster.

Behov av barnomsorg om grundskola/förskola stänger på grund av smitta

När en skolverksamhet är stängd som en följd av smittspridning kan barnomsorg med undantag erbjudas för de barn som har vårdnadshavare vars arbete bedöms vara viktigt för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och som inte kan ordna omsorg om sina barn på annat sätt.

Samhällsviktiga verksamheter är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

Det är viktigt att tänka på att även om en arbetsplats bedöms vara samhällsviktig, så kanske inte alla där utför samhällsviktigt arbete. Det är arbetsgivaren som i så fall gör en bedömning av vilka som inte har samhällsviktiga arbetsuppgifter. I slutänden är det huvudman som fattar beslut om tillgång till fritids.

Vad är samhällsviktig verksamhet? Information på MSBs webbplats Länk till annan webbplats.

När kan barn komma tillbaka till förskolan?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte generell testning av barn i förskoleåldern vid symtom på covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177.se Länk till annan webbplats. eller ordinarie vårdcentral. Små barn är ofta förkylda, och provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för dem. Vid symtom ska barnet stanna hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn. Men om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan eller dagbarnvårdaren även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om barnet blir sjukt igen gäller samma rekommendationer.

Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska få förhållningsregler av den lokala smittspårningen och därmed stanna hemma från förskolan. Vi uppmanar även alla att meddela förskolan skola eller skolan vid positivt provsvar för barn och elever.

När kan elever komma tillbaka till skolan?

Om elev har symtom men inte testats för covid-19 rekommenderas elever från förskoleklass och uppåt att lämna prov. Om test inte har utförts gäller följande:

  • Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), ska elev stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.
  • Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas ska elev stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till skola kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Idrott och föreningsliv

Idrott, träning och tävling, kan utföras som vanligt, både inomhus och utomhus och med publik.

Föreningsmöten kan genomföras som fysiska möten inomhus.

Kommunens mötesplatser och bibliotek

Växjö kommuns bibliotek och mötesplatser är öppna med ordinarie öppettider.

Evenemang

Evenemang kan anordnas som vanligt, både inomhus och utomhus.

Klagomål

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. ansvarar för tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2021
Politik och demokrati