Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kronoberg

Från 5 november till 13 december gäller allmänna skärpta råd i Växjö kommun och Kronobergs län.

Stäng meddelande

Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och tar löpande beslut om åtgärder. Vi samverkar med andra myndigheter i regionen och uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Allmänna skärpta råd i Kronobergs län

Från och med 5 november gäller allmänna skärpta råd i Kronobergs län. Det innebär att du som invånare i största möjliga mån ska undvika att träffa andra personer än de du bor med.

 • Undvik att besöka bibliotek, butiker, museer och gym. Det är däremot okej att handla mat och medicin i livsmedelsbutiker och apotek.
 • Undvik fester, bröllop, kalas, after work och hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat.
 • Undvik att gå på konserter, föreställningar, bio och teater eller att delta i möten, religiösa evenemang och högtidsfirande.
 • Avstå från att delta i eller arrangera idrottstävlingar- och träningar, matcher, cuper, föreställningar och möten. Däremot får träningar för barn och ungdomar i grundskolan fortfarande genomföras. Tänk på att du som förälder inte bör stanna och titta på, utan enbart hämtar och lämnar till aktiviteten.

Läs mer om de allmänna skärpta råden på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats.

Stanna alltid hemma om du har symptom eller är sjuk

Om du har symptom som snuva, hosta eller feber (även milda) måste du alltid stanna hemma och låta bli att träffa andra människor.

Om du konstaterats positiv med covid-19 ska du stanna hemma

 • Tills det gått minst sju dygn sedan du blev sjuk
 • Du är feberfri sedan två dygn
 • Du mår betydligt bättre

Om någon i hushållet konstaterats positiv med covid-19 ska boende i samma hushåll stanna hemma i sju dagar från det datum som den som har konstaterats smittad har testat sig. Syftet är att förhindra vidare smittspridning.

Med boende i samma hushåll (hushållskontakt) menas personer som delat boende med dig någon gång under perioden som du varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller personer från gymnasieåldern och uppåt. Yngre barn ska gå till skolan om de inte har symtom.

Hur du ska tänka och agera om du själv i hushållet redan testats positivt sedan innan eller har gjort ett positivt antikroppstest de senaste sex månaderna - Folkhälsomyndigheten.länk till annan webbplats

Träffpunkter, dagverksamhet, restauranger och växelvård

Vissa av kommunens verksamheter är stängda med anledning av coronapandemin och rekommendationen att man inte ska träffas i större grupper:

 • Vi erbjuder digitala träffpunkter för äldre
 • Från 27 april och tills vidare kan vi inte längre erbjuda växelvård. Omsorgstagare med växelvård och stort vårdbehov kommer att kunna välja mellan att vara kvar på boendet eller hemma. Väljer omsorgstagare att stanna hemma erbjuder Växjö kommun utökad hemtjänst
 • Dagverksamhet på Lunden, Rosenhill och Solgläntan är stängda från 10 november till 13 december
 • Stora delar av den dagliga verksamheten är inställd. Opalen, Vivaldi och Gula villan har fortsatt daglig verksamhet.
 • Socialpsykiatrins träffpunkter är inställda tillsvidare
 • Restaurangen på Dalbo är stängd tillsvidare

Få hjälp med handling och ärenden

Växjö kommun kan, i samarbete med civilsamhällesorganisationer och deras volontärer, hjälpa dig som är äldre än 70 år att till exempel handla mat. Tjänsten är helt kostnadsfri.

Gör så här:

Ring oss på Växjö kommun på telefon 0470-410 00 och anmäl ditt behov. Du blir sedan uppringd för information om dag och tidpunkt.

För att undvika smittspridning sker betalning genom faktura.

Besöksstopp på särskilda boenden för äldre

Växjö kommun inför nu ett lokalt tillfälligt besöksstopp på de särskilda boendena för äldre för att förebygga en smittspridning av covid-19. Besökssstoppet gäller i tre veckor från 16 november till 6 december och införs i förebyggande syfte.

Undantag från besöksstoppet

Det finns undantag som kan motivera ett besök trots besöksstoppet:

 1. Stark oro hos omsorgstagare som inte kan lindras på annat sätt
 2. Förekomst av antikroppar hos besökaren. Besökaren ska då även vara helt symptomfri och provsvaret eller antikroppstestet får inte vara äldre än sex månader. Testet ska vara genomfört enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 3. Vård i livets slutskede
 4. Besökare som själva är i livets slutskede

Alla undantag som inte gäller vård i livets slutskede hanteras av en referensgrupp som tar beslut i varje enskilt fall. Vid vård i livets slutskede, ta kontakt med det aktuella boendet och prata med enhetschef och sjuksköterska.

Fyll i den här blanketten för att ansöka om undantag från besöksstoppet.

Anhöriga ansöker om undantag för punkt ett och två. Du lämnar in ansökningsblanketten till det aktuella boendet. Beslut om undantag tas av referensgrupp på onsdagar och meddelas till anhöriga på torsdagar. Ansökan ska lämnas in senast måndag för besked på torsdag, annars får du besked veckan därpå. Observera att gamla undantag inte gäller, utan du behöver göra en ny ansökan.

Så här jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning bland äldre och svårt sjuka

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs. Medarbetare använder munskydd vid ansiktsnära arbete hos omsorgstagare. Alla medarbetare har arbetskläder som byts och tvättas varje dag. Vi följer utvecklingen av coronaviruset och spridningen av det och tar löpande beslut om det skulle krävas.

När det finns misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 ska personalen använda extra skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består av:

 • heltäckande visir som vid behov kombineras med munskydd alternativt skyddsglasögon och munskydd
 • engångsförkläde med eller utan ärm beroende på vilken vård som ska utföras
 • engångshandskar, som används vid risk för kontakt med kroppsvätskor, vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel

Varför använder inte personalen munskydd hela tiden?

Munskydd som används vid fel tillfälle kan öka risken för smittspridning eftersom coronavirus är en dropp- och kontaktsmitta. Kontaktsmitta kan till exempel uppstå genom att en medarbetare vidrör sina ögon, näsa eller mun och därefter tar på omsorgstagaren eller omgivningen utan att tvätta och sprita händerna. Munskydd kan vara obekväma, klia och hamnar ibland på sned. Det är då stor risk att man rör vid näsa, mun eller ögon och omedvetet sprider smitta vidare. Smittspridning förhindras bäst genom att personal med symptom stannar hemma från jobbet.

Så här jobbar vi under måltider för att minska smittspridningen

 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra
  som handsprit.
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
  Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska
  matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.
 • Inom omsorgen tillämpas bordsservering.
 • Restaurangerna inom omsorgen är stängda för allmänheten.

Vad gäller kring distansundervisning på gymnasieskolorna?

Regeringen har öppnat upp möjligheten för gymnasieskolor att gå över till fjärr- och distansundervisning om behovet finns, men att det ska ske som sista alternativ. Andra åtgärder ska användas och noga utredas innan man tar beslut om distansundervisning. Både Folkhälsomyndigheten och regeringen tydligt poängterat att skolan i sig inte är en riskmiljö samt att stängda skolor och distansundervisning kan ha negativ påverkan på lärandet och elevernas psykiska och fysiska hälsa. Prioriteringen bör vara:

 1. närundervisning på plats
 2. distansundervisning mixat med fjärrundervisning
 3. stängd skola med distansundervisning

Delvis distansundervisning på Katedralskolan året ut

Utbildningsnämnden har beslutat att mellan 23 november till och med 18 december har Katedralskolan en kombination av närundervisning på plats och distansundervisning. En tredjedel av eleverna får undervisning på distans och de övriga två tredjedelarna får undervisning i skolan. Detta är en åtgärd för att bromsa och säkerställa den eskalerande smittspridningen som skedde bland elever och lärare under hösten.

På Kungsmadskolan och Teknikum är situationen annorlunda. Det har förekommit enstaka fall bland lärare och elever, men det skett utspritt över tid och inte på samma eskalerande sätt som det var på Katedralskolan. Därför är bedömningen att inte införa distansundervisning på de skolorna just nu, utan att istället jobba vidare med andra åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Vi följer dagligen utvecklingen och smittläget på våra skolor noga. Skulle det uppstå tendenser till oroande siffror så finns beredskap och förberedelser att snabbt införa distansundervisning även på Kungsmadskolan och Teknikum.

Viktigt att alla tar ansvar och följer de skärpta, allmänna råden

Just nu har vi en ökad smittspridning i Kronobergs län och det finns nya allmäna skärpta råd. Därför är det oerhört viktigt att du som elev tar ansvar och gör allt du kan för att bidra till en minskad smittspridning. Håll avstånd, tvätta händerna ofta och noga, undvik kollektivtrafik om du kan samt stanna hemma om du är sjuk. Visa också respekt och följ de råd och åtgärder som finns på din skola. Om du testat positivt för covid-19, meddela din skola detta.

Om du konstaterats positiv med covid-19 ska boende i samma hushåll stanna hemma i sju dagar från det datum som du har testat dig. Syftet är att förhindra vidare smittspridning. Med boende i samma hushåll (hushållskontakt) menas personer som delat boende med dig någon gång under perioden som du varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller personer från gymnasieåldern och uppåt.

Råd för att minska risken för smittspridning när barn/elev är sjuk.

Undervisning på plats med vissa undantag

Sedan 15 juni gäller inte distansundervisning på gymnasiet gäller längre utan gymnasieelever har sin undervisning på plats som vanligt. Utifrån behov och särskilda situationer kan dock viss distansundervisning fortfarande tillämpas. Läs i rubrikerna ovan.

Från 9 november fram till året ut kommer elever som går bifogade kurser inom det individuella valet (IVÄ) i årskurs 2 och 3, i de kommunala gymnasieskolorna, att få sin utbildning via distansundervisning, med undantag för en grupp av elever. Undantaget gäller för de elever som bor utanför tätorten, men som på grund av få bussavgångar ändå behöver åka till Växjö för distansundervisning för att hinna till nästa lektion. För dessa elever ordnas undervisningen på plats på elevernas respektive skola.

Läs mer hur Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum arbetar för att minska riskerna för smittspridning på deras respektive webbplats:
www.teknikum.selänk till annan webbplats
www.katedralskolan.selänk till annan webbplats
www.kungsmadskolan.selänk till annan webbplats

För dig som studerar på vuxenutbildning och Lärvux

Till hösten kommer skolorna även fortsättningsvis att hålla distansundervisning i hög utsträckning, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

För information om hur varje enskild skola inom vuxenutbildningen och Lärvux organiserar sin undervisning i höst, vänligen kontakta respektive skola direkt.

Just nu har vi en ökad smittspridning i Kronobergs län och det finns nya allmäna skärpta råd. Därför är det oerhört viktigt att du som elev tar ansvar och gör allt du kan för att bidra till en minskad smittspridning. Håll avstånd, tvätta händerna ofta och noga, undvik kollektivtrafik om du kan samt stanna hemma om du är sjuk. Visa också respekt och följ de råd och åtgärder som finns på din skola. Om du testat positivt för covid-19, meddela gärna din skola detta.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en informationssida om coronaviruset för dig som är barn eller ungdomlänk till annan webbplats. Där finns också en FAQ med vanliga frågor och svar.

Skolan inte en riskmiljö

Enligt Folkhälsomyndighetens nya rapporter från 2020-11-12länk till annan webbplats verkar skolan inte utgöra en riskmiljö och en rad åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning i skolmiljöer. Däremot är det viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast.

Delta i digitala möten

Under rådande omständigheter kan du som vårdnadshavare kan bli inbjuden till digitalt möte i förskola eller skola. Det kan vara föräldramöte tillsammans med andra föräldrar, det kan vara utvecklingssamtal där bara du eller du och ditt barn träffar en lärare eller förskollärare. I Växjö kommun använder vi Microsoft Teams för digitala möten. För att delta i mötet behöver du en dator, smartphone eller iPad med uppkoppling. Du behöver också ladda ner Microsoft Teams-appen.

Så här gör du för att ansluta till ett föräldramöte eller utvecklingssamtal.

Ingen prao för grundskoleelever fram till årsskiftet

Från och med 9 november kommer det inte erbjudas någon praoundervisning för grundskoleelever.

Om att gå i skola och förskola

Växjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skola. Elever i förskoleklass, grundskola och särskola och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Annars finns det risk att eleven får ogiltig frånvaro.

Friska barn kan gå till förskolan som vanligt.

Stanna hemma vid symptom

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning är mycket hög ska alla förskolor och skolor vara uppmärksamma på barn som uppvisar symtomen hosta, feber eller andningssvårigheter. Uppvisar barn eller elever dessa symtom kontaktas vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Barn eller elever som uppvisar symtom sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma tills de varit symtomfria i 48 timmar.

Råd angående allergier

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymptom är det svårt att till en början bedöma om barnets symptom beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. Barnet ska vara hemma om det har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen och rekommenderas att medicinera som vanligt för sin allergi.

Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och vårdnadshavare bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Det vill säga att om du är säker på att ditt barns symptom enbart beror på pollenallergi kan du ta barnet till förskolan eller skolan. Tillkommer nya symptom som inte är typiska för allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar.

Fler råd om hur man kan veta om symtom beror på pollenallergi eller Covid 19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Barn med olika medicinska tillstånd

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Barn- och ungdomskliniken i Växjö har kontaktat alla familjer vars barn har medicinska skäl att inte vara i skolan.

Vad gäller kring omsorgsplatser om skolorna skulle stänga?

I dagsläget finns inte några planer eller indikationer på att våra skolor ska stänga. Om Regeringen eller huvudman (skolan) skulle besluta om skolstängning kommer du som vårdnadshavare ha möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt verksamhetlänk till annan webbplats

Så jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning (bland barn och unga)

Våra skolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygienlänk till annan webbplats

Det finns i nuläget, enligt Livsmedelsverket, ingenting som tyder på att coronaviruset kan spridas genom mat eller dryck. Men skolorna anpassar nu, utifrån lokala förutsättningar, sin möblering i matsalarna och sin organisation kring när eleverna äter för att undvika trängsel. Andra rutiner i våra matsalar är:

 • Vi undviker trängsel vid bufféer.
 • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra som handsprit
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
 • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.

Så pratar du med barn om coronaviruset

Råd och tips från BRISlänk till annan webbplats

Till barn som känner oro

Länsstyrelsen har, tillsammans med bland andra Familjefrid Kronoberg, tagit fram ett informationsblad "Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats" med bra information till både barn och personer som arbetar med barn.

Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats - information från Länsstyrelsen med flera

Stöd och råd via telefon, chatt och andra kanaler

Om du känner oro och behöver någon att prata med finns hjälp att få.

Ta del av telefonnummer och kontaktuppgifter till Växjö kommuns stödtelefoner och flera andra organisationers hjälplinjer

Har du fått en förändrad arbetssituation?

Stöd och hjälp för dig som har blivit permitterad, varslad eller uppsagd

Växjö kommun har tagit fram flera åtgärder för att stötta företagare.

Information för dig som företagare och arbetsgivare

För dig som har blivit uppsagd, permitterad eller varslad har vi samlat information om vad du kan göra utifrån din situation.

Du hittar all information här

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med 24 november 2020 gäller en begränsning på 8 deltagare (undantaget är begravningar där 20 personer får närvara). Förordningsändringen, som stödjer sig på ordningslagen, gäller i fyra veckor.

Länsstyrelsen har beslutat att begränsningen med åtta personer, även gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik. Beslutet gäller från och med den 24 november 2020 och tillsvidare.

Vid klagomål

Växjö kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på uteserveringar, restauranger, caféer och i livsmedelsbutiker. Tillsynen sker utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift.länk till annan webbplats

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker (ej livsmedelsbutiker), kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.länk till annan webbplats Den beskriver verksamheternas ansvar och allas personliga ansvar för att hålla tillräckliga avstånd. Ansvaret att föreskriften följs ligger på verksamheterna och på allmänheten. Ansvariga myndigheter diskuterar hur det här området ska hanteras, och det är möjligt att det kommer att ändras, men för tillfället är detta vad som gäller.

Växjö kommun har alltså ingen möjlighet att granska verksamheter som inte är livsmedelsverksamheter. Du kan alltid vända dig till den som driver verksamheten ifråga och hänvisa till föreskriften om allas ansvar för att undvika trängsel.

Vill du engagera dig och hjälpa till?

Röda Korset och andra civilsamhällesföreningar söker hela tiden volontärer som är villiga att hjälpa till med handling och andra ärenden. För att anmäla dig som volontär behöver du vara 18 år och gäran ha tillgång till körkert och bil.

Anmäl dig som volontärlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter för att kunna engagera dig och hjälpa andra

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Frågor om coronaviruset?

www.krisinformation.selänk till annan webbplats

www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats.

Ring nationella informationsnumret

Kontakta 1177 enbart om du är sjuk och behöver rådgivning.

Om coronavirus på lätt svenska

8 Sidor har samlat frågor och svar om viruset coronalänk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet har också samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga formatlänk till annan webbplats

Teckentolkad information

Teckentolkad information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk till krisinformation.se och deras teckentolkade information)

Antal fall i Kronoberg

Här hittar du Region Kronobergs statistik om spridning och antal fall av covid-19länk till annan webbplats. Informationen uppdateras dagligen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2020
Politik och demokrati