Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och tar löpande beslut om åtgärder. Vi samverkar med andra myndigheter i regionen och uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Skärpta regionala rekommendationer

Med anledning av en fortsatt hög smittspridning i länet gäller skärpta regionala rekommendationerlänk till annan webbplats under perioden 7-31 maj.

De skärpta rekommendationerna gäller för alla som bor eller vistas i Kronobergs län. Även vaccinerade personer rekommenderas att följa rekommendationerna. Du ska fortsatt även följa de nationella råden från Folkhälsomyndigheten.

 • Begränsa dina nära kontakter utanför arbetsplatser och skola genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Arbetsgivare ska se över så att alla som kan arbeta hemifrån ges möjlighet att göra det.
 • Du ska inte anordna eller delta i arrangemang eller aktiviteter där människor samlas, till exempel fester och liknande socialt umgänge.
 • Kommunen håller icke-nödvändig verksamhet som allmänheten har tillträde till stängd, med undantag för idrotts-, fritid- och kulturverksamhet för barn.
 • Vuxna ska inte träna tillsammans i grupp inomhus (gäller ej yrkesmässig idrott).
 • Du ska handla ensam och besöka butiker på tider då det inte är trängsel.
 • Barn och ungdomar kommer fortsatt inte att spela matcher och delta i tävlingar.
 • Du som är född 2004 och tidigare ska använda engångsmunskydd vid resor i kollektivtrafiken på vardagar klockan 7–9 och 16–18 samt även övrig tid om det förekommer trängsel på bussar och/eller tåg.
 • Överväg att använda munskydd på arbetsplatser där fall av covid-19 konstaterats, i situationer där du inte kan undvika nära kontakt mellan vuxna personer under längre tid (inom 2 meter mer än 15 minuter under 1 dygn). Detta gäller inte elever på gymnasiet, förskola, låg- mellan- och högstadium. Använd alltid CE-märkt engångsmunskydd och använd det på ett korrekt sätt.

Sedan tidigare gäller även att delvis distansundervisning rekommenderas på gymnasieskolorna.

Så här använder du ett munskydd på ett korrekt sättlänk till annan webbplats

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra. Du är skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, det vill säga personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål och att du kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.
 • Använd munskydd när du reser med kollektivtrafiken under rusningstid. Information om munskydd i kollektivtrafik på Länstrafiken Kronobergs webbplats.länk till annan webbplats

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

  • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
  • Läs mer om vad som gäller för besök på exempelvis ett boenden för äldre längre ner på sidan.

  De anpassade rekommendationerna gäller för personer som vaccinerats med första dosen och där tre veckor har gått sedan vaccinationstillfället.

  • Du kan träffa barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd. Tänk på att de grundläggande råden fortfarande gäller. Stanna därför hemma vid symptom, tvätta händerna och testa dig om du har symptom på covid-19, även om du är vaccinerad.
  • Du som är vaccinerad kan göra besök i butiker. Du har fortfarande ett ansvar att inte bidra till trängsel i offentliga miljöer. Det är viktigt att alla tänker på det på grund av den höga smittspridningen i samhället.
  • Om du som vaccinerad är en del av en smittspårning, som hushållskontakt eller nära kontakt kan du göra vissa undantag från reglerna. Information om vad du ska tänka på får du från vårdgivaren.

  Anpassade rekommendationer efter vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

  Träffpunkter, dagverksamhet, restauranger och växelvård

  Vissa av kommunens verksamheter är stängda med anledning av coronapandemin och rekommendationen att man inte ska träffas i större grupper:

  • Vi erbjuder digitala träffpunkter för äldre
  • Dagverksamhet på Lunden, Rosenhill och Solgläntan är stängda
  • Stora delar av den dagliga verksamheten är inställd. Opalen, Vivaldi och Gula villan har fortsatt daglig verksamhet.
  • Socialpsykiatrins träffpunkter är inställda tillsvidare
  • Restaurangen på Dalbo är stängd tillsvidare

  Få hjälp med handling och ärenden

  Växjö kommun kan, i samarbete med civilsamhällesorganisationer och deras volontärer, hjälpa dig som är äldre än 70 år att till exempel handla mat. Tjänsten är helt kostnadsfri.

  Gör så här:

  Ring oss på Växjö kommun på telefon 0470-410 00 och anmäl ditt behov. Du blir sedan uppringd för information om dag och tidpunkt.

  För att undvika smittspridning sker betalning genom faktura.

  Lättade besöksrestriktioner

  Det är upp till var och en att ta ansvar när det kommer till besök på särskilt boende, då det fortfarande råder stor försiktighet. Från 8 mars är det följande som gäller:

  • Besökare ska vara fria från symptom och sprita sina händer vid ankomst till boendet
  • Använd helst de säkra mötesplatserna som finns på alla särskilda boenden
  • Lämpligt antal besökare är max två till tre åt gången per omsorgstagare
  • Besökare ska fortsatt hålla avstånd till omsorgstagaren med 1,5 meter

  Dörrarna är låsta till de särskilda boendena och besökare kommer att lotsas av personal från entrén till omsorgstagarens lägenhet och tillbaka igen vid besöket.

  För särskilda boendet Evelid gäller särskilda besöksregler. Ta kontakt med personalen för att få mer information om säkra mötespaltser inomhus och utomhus.

  Vid vård i livets slutskede, ta kontakt med det aktuella boendet och prata med enhetschef och sjuksköterska.

  Så här jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning bland äldre och svårt sjuka

  Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs. Medarbetare använder munskydd vid ansiktsnära arbete hos omsorgstagare. Alla medarbetare har arbetskläder som byts och tvättas varje dag. Vi följer utvecklingen av coronaviruset och spridningen av det och tar löpande beslut om det skulle krävas.

  När det finns misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 ska personalen använda extra skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består av:

  • heltäckande visir som vid behov kombineras med munskydd alternativt skyddsglasögon och munskydd
  • engångsförkläde med eller utan ärm beroende på vilken vård som ska utföras
  • engångshandskar, som används vid risk för kontakt med kroppsvätskor, vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel

  Så här jobbar vi under måltider för att minska smittspridningen

  • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra
   som handsprit.
  • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
   Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
  • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska
   matsvinn.
  • Färre sallader erbjuds.
  • Inom omsorgen tillämpas bordsservering.
  • Restaurangerna inom omsorgen är stängda för allmänheten.

  Delvis distansundervisning på gymnasiet vårterminen ut

  Under perioden 2021-05-01 till 2021-06-11 får ungefär två tredjedelar av eleverna i den kommunala gymnasieskolan sin undervisning via närundervisning på skolan. Övriga elever får antingen undervisning genom arbetsplatsförlagt lärande, APL, eller via distans hemifrån. Beslutet är fattat i samråd med Region Kronobergs smittskyddsläkare.

  Rektor på respektive skola har i uppdrag att besluta om vilka elever som kommer att få sin utbildning i gymnasieskolans lokaler utifrån ovanstående volym. Fokus ska ligga på de eleverna som har störst utmaningar att nå utbildningens mål.Under tiden som delvis distansundervisning på går ska varje skola uppdatera och ta fram riskbedömning inför kommande beslut om utökad närundervisning.

  Gymnasieskolorna har själva mandat att göra vissa anpassningar för att tillgodose elevers individuella måluppfyllelse, motivation och välbefinnande samt gällande lärarnas arbetssituation. All undervisning som sker i skolan ska genomföras på ett sätt som minskar risk för smittspridning.

  Elever som har distansundervisning kan beställa matlådor för avhämtning.

  Vad gäller kring studentflak och fest på bussar?

  Enligt Folkhälsomyndigheten och Transportstyrelsen kommer studentfirandet bli annorlunda även 2021. På grund av smittspridningen har Transportstyrelsen förlängt det tillfälliga förbudet mot studentflak, karnevalståg och motsvarande. Förbudet gäller till och med 30 juni 2021.

  Studentflak och karnevalståg - Transportstyrelsen länk till annan webbplats

  Att hyra t.ex. en buss för en fest på bussen kan räknas som en privat sammankomst och omfattas då av samma regelverk som när man hyr en lokal för exempelvis privata fester. De tillfälliga reglerna infördes i början av januari med stöd av pandemilagen och innebär bland annat att antalet deltagare vid den privata sammankomsten begränsas till maximalt åtta personer. Det är den som hyr ut lokalen (exempelvis bussen) som ansvarar för att den inte används till en privat sammankomst med fler än åtta deltagare.

  Introduktionsprogrammen fortsätter med undervisning på plats

  Undervisningen på gymnasieskolornas introduktionsprogram fortsätter tills vidare på skolan i oförändrad omfattning. Undervisning som är förlagd som praktik kommer också att fortsätta som vanligt. Rekommendationen att undanta introduktionsprogrammet från distansundervisning fattades av regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten.

  Eleverna på introduktionsprogrammet kommer erbjudas skolmåltider och ha lektioner med sina lärare på skolan precis som vanligt. Självklart vidtas fortfarande flera försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning. Om du går på introduktionsprogrammet eller du som vårdnadshavare har frågor kring detta kan du kontakta din skola.

  Nationella proven vårterminen 2021

  Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

  Viktigt att alla tar ansvar och följer de nya skärpta, nationella råden

  Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

  Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Läs om råden överst på denna sidan.

  För dig som har undervisning i skolan på grund av särskilda skäl

  Om du konstaterats positiv med covid-19 ska boende i samma hushåll stanna hemma i sju dagar från det datum som du har testat dig. Syftet är att förhindra vidare smittspridning. Med boende i samma hushåll (hushållskontakt) menas personer som delat boende med dig någon gång under perioden som du varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller personer från gymnasieåldern och uppåt.

  Råd för att minska risken för smittspridning när barn/elev är sjuk.

  För dig som studerar på vuxenutbildning och Lärvux

  Till hösten kommer skolorna även fortsättningsvis att hålla distansundervisning i hög utsträckning, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

  För information om hur varje enskild skola inom vuxenutbildningen och Lärvux organiserar sin undervisning i höst, vänligen kontakta respektive skola direkt.


  Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

  Växjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skola. Elever i förskoleklass, grundskola och särskola och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Utantag gäller om någon i hushållet har covid-19.

  1 december uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer om att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19länk till annan webbplats. Det innebär att barn och elever som inte har infektionssymtom men som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma från förskola och grundskola. Detta gäller för alla skolformer.

  Smittspårning i samband med bekrätat covid-19 på skolenhet

  Vid konstaterad smitta på en skolenhet har rektor i uppdrag att utreda eventuell smittspridning i verksamheten. Rektor använder en checklista som är framtagen för stöd i arbetet där bland annat namnet på en bekräftat smittade elevens noteras.

  Så hanterar vi personuppgifter i samband med smittspårning vid bekräftad covid-19

  Behov av barnomsorg om grundskola/förskola stänger pga smitta

  När en skolverksamhet är stängd som en följd av smittspridning kan barnomsorg med undantag erbjudas för de barn som har vårdnadshavare:

  • vars arbete bedöms vara viktigt för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter och som inte kan ordna omsorg om sina barn på annat sätt.

  Samhällsviktiga verksamheter är verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet.

  Det är viktigt att tänka på att även om en arbetsplats bedöms vara samhällsviktig, så kanske inte alla där utför samhällsviktigt arbete. Det innebär att kanske inte alla på arbetsplatsen anses utföra samhällsviktiga arbetsuppgifter, det är upp till arbetsgivaren att bedöma. I slutänden är det huvudman som fattar beslut om tillgång till fritids.

  Mer information om samhällsviktig verksamhet finns på MSB:s webbplats.länk till annan webbplats

  Stanna hemma vid symtom

  Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

  Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning är mycket hög ska alla förskolor och skolor vara uppmärksamma på barn som uppvisar symtomen hosta, feber eller andningssvårigheter. Uppvisar barn eller elever dessa symtom kontaktas vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

  Vad gäller för förskolan?

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte generell testning av barn i förskoleåldern vid symtom på covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177.selänk till annan webbplats eller ordinarie vårdcentral. Små barn är ofta förkylda, och provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för dem. Vid symtom ska barnet stanna hemma tills det är symtomfritt och ytterligare två dygn. Men om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet gå till förskolan eller dagbarnvårdaren även med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om barnet blir sjukt igen gäller samma rekommendationer.

  Barnet behöver stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn. Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Detta upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

  Barn som har syskon, eller andra familjemedlemmar som är sjuka i covid-19 ska få förhållningsregler av den lokala smittspårningen och därmed stanna hemma från förskolan. Vi uppmanar även alla att meddela förskolan skola eller skolan vid positivt provsvar för barn och elever.

  Vad gäller för förskoleklass och grundskolan?

  Om elev har symtom men inte testats för covid-19 rekommenderas elever från förskoleklass och uppåt att lämna prov. Om test inte har utförts gäller följande:

  • Vid enstaka kortvariga symtom som går över inom ett dygn och som inte kan förklaras av någon känd orsak (till exempel migrän eller allergi), ska elev stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan återgång till skola eller annan verksamhet. Detta för att säkerställa att symtomen verkligen var tillfälliga.
  • Om man haft symtom i mer än ett dygn och inte testas ska elev stanna hemma i minst sju dygn. Återgång till skola kan ske när man tillfrisknat och om minst sju dygn har gått sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och med gott allmäntillstånd. Detta gäller även om man har kvar lindriga symtom (lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall) och baseras på bedömningen att individer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

  Om det är någon i hushållet som har konstaterad covid-19 ska dock barn och elever stanna hemma, även om de är symtomfria - läs mer om det i den översta rubriken.

  Hur ska man agera som vårdnadshavare?

  Om någon i familjen/hushållet har fått konstaterat covid-19 ska du som vårdnadshavare meddela förskolan eller skolan så snart som möjligt samt hämta hem ditt barn om det sker under skoltid. Under tiden det finns konstaterad smitta i familjen ska du som vårdnadshavare frånvaroanmäla barnet som vanligt.

  Förhållningsreglerna gäller inte för de barn och elever som tidigare testats positivt för covid-19 under de senaste sex månaderna, eller har antikroppar mot covid-19 enligt antikroppstest som har utförts de senaste sex månaderna.

  Viktigt att alla tar ansvar och följer de nya skärpta, nationella råden

  Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

  Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Läs om råden överst på denna sidan.

  På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en informationssida om coronaviruset för dig som är barn eller ungdomlänk till annan webbplats. Där finns också en FAQ med vanliga frågor och svar.

  Råd angående allergier

  Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symptom beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. Barnet ska vara hemma om det har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen och rekommenderas att medicinera som vanligt för sin allergi.

  Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och vårdnadshavare bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Det vill säga att om du är säker på att ditt barns symtom enbart beror på pollenallergi kan du ta barnet till förskolan eller skolan. Tillkommer nya symtom som inte är typiska för allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar.

  Fler råd om hur man kan veta om symtom beror på pollenallergi eller Covid 19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

  Barn med olika medicinska tillstånd

  Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

  Barn- och ungdomskliniken i Växjö har kontaktat alla familjer vars barn har medicinska skäl att inte vara i skolan.

  Nationella prov och prao

  Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

  PRAO för alla grundskoleelever ställs in under vårterminen 2021.

  Skolan inte en riskmiljö

  Enligt Folkhälsomyndighetens nya rapporter från 2020-11-12länk till annan webbplats verkar skolan inte utgöra en riskmiljö och en rad åtgärder har vidtagits för att minska riskerna för smittspridning i skolmiljöer. Däremot är det viktigt att komma ihåg att skolan är en arbetsplats och i många fall sker smittspridningen mellan personal.

  Att skolorna fortsätter att hållas öppna är angeläget. Globalt finns inte heller indikationer på att skolor skulle utgöra någon riskmiljö. Däremot har skolstängningar haft negativ påverkan på lärandet och barns psykiska och fysiska hälsa. Redan utsatta barn har drabbats hårdast.

  Delta i digitala möten

  Under rådande omständigheter kan du som vårdnadshavare kan bli inbjuden till digitalt möte i förskola eller skola. Det kan vara föräldramöte tillsammans med andra föräldrar, det kan vara utvecklingssamtal där bara du eller du och ditt barn träffar en lärare eller förskollärare. I Växjö kommun använder vi Microsoft Teams för digitala möten. För att delta i mötet behöver du en dator, smartphone eller iPad med uppkoppling. Du behöver också ladda ner Microsoft Teams-appen.

  Så här gör du för att ansluta till ett föräldramöte eller utvecklingssamtal.

  Så jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning (bland barn och unga)

  Våra skolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

  I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

  Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygienlänk till annan webbplats

  Det finns i nuläget, enligt Livsmedelsverket, ingenting som tyder på att coronaviruset kan spridas genom mat eller dryck. Men skolorna anpassar nu, utifrån lokala förutsättningar, sin möblering i matsalarna och sin organisation kring när eleverna äter för att undvika trängsel. Andra rutiner i våra matsalar är:

  • Vi undviker trängsel vid bufféer.
  • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
  • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra som handsprit
  • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
  • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
  • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
  • Färre sallader erbjuds.

  Så pratar du med barn om coronaviruset

  Råd och tips från BRISlänk till annan webbplats

  Till barn som känner oro

  Länsstyrelsen har, tillsammans med bland andra Familjefrid Kronoberg, tagit fram ett informationsblad "Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats" med bra information till både barn och personer som arbetar med barn.

  Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats - information från Länsstyrelsen med flera

  Aktiviteter för barn och unga

  Regeringen har rekommenderat att all statlig, regional och kommunal verksamhet som inte är nödvändig, bör stängas till och med den 31 maj 2021. Detta innefattar dock inte idrotts- kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga födda 2002 eller senare. Yrkesmässigt idrottsutövande är också undantaget. Det är dock viktigt att alla följer de restriktioner som finns.

  Idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det lokalt rådande allvarliga smittläget och gäller även för barn och unga, minst till och med 31 maj.

  På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information till exempelvis föreningar.länk till annan webbplats

  Du som tillhör en förening är också alltid välkommen att höra av dig till Föreningsservice på 0470-410 00.

  Kommunens mötesplatser och bibliotek

  De digitala tjänsterna på biblioteken är öppna och stadsbiblioteket i Växjö öppet för till exempel hämtning av reserverade böcker.

  Från och med den 10 januari gäller också nya föreskrifter för butiker, gym, badhus med mera. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

  Om allmänna och privata sammankomster och tillställningar

  Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med 24 november 2020 gäller en begränsning på 8 deltagare (undantaget är begravningar där 20 personer får närvara).

  Länsstyrelsen har beslutat att begränsningen med åtta personer, även gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik. Beslutet gäller från och med den 24 november 2020 och tillsvidare.

  Från och med den 10 januari gäller en en begränsning på max 8 personer även vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut.

  Vid klagomål

  Växjö kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på uteserveringar, restauranger och caféer. Tillsynen sker utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift.länk till annan webbplats

  För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19länk till annan webbplats och pandemilagen.

  Länsstyrelsen Kronoberg utövar tillsyn enligt pandemilagen. Mer information finns på länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

  Växjö kommun har alltså ingen möjlighet att granska verksamheter som inte är livsmedelsverksamheter. Du kan alltid vända dig till den som driver verksamheten ifråga och hänvisa till föreskriften om allas ansvar för att undvika trängsel.

  Stöd och råd via telefon, chatt och andra kanaler

  Om du känner oro och behöver någon att prata med finns hjälp att få.

  Ta del av telefonnummer och kontaktuppgifter till Växjö kommuns stödtelefoner och flera andra organisationers hjälplinjer

  Har du fått en förändrad arbetssituation?

  Stöd och hjälp för dig som har blivit permitterad, varslad eller uppsagd

  Växjö kommun har tagit fram flera åtgärder för att stötta företagare.

  Information för dig som företagare och arbetsgivare

  För dig som har blivit uppsagd, permitterad eller varslad har vi samlat information om vad du kan göra utifrån din situation.

  Du hittar all information här

  Vill du engagera dig och hjälpa till?

  Röda Korset och andra civilsamhällesföreningar söker hela tiden volontärer som är villiga att hjälpa till med handling och andra ärenden. För att anmäla dig som volontär behöver du vara 18 år och gäran ha tillgång till körkert och bil.

  Anmäl dig som volontärlänk till annan webbplats

  Kontaktuppgifter för att kunna engagera dig och hjälpa andra

  Förhindra ryktesspridning

  Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

  Frågor om coronaviruset?

  www.krisinformation.selänk till annan webbplats

  www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats.

  Ring nationella informationsnumret

  Kontakta 1177 enbart om du är sjuk och behöver rådgivning.

  Om coronavirus på lätt svenska

  8 Sidor har samlat frågor och svar om viruset coronalänk till annan webbplats

  Myndigheten för delaktighet har också samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga formatlänk till annan webbplats

  Teckentolkad information

  Teckentolkad information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk till krisinformation.se och deras teckentolkade information)

  Antal fall i Kronoberg

  Här hittar du Region Kronobergs statistik om spridning och antal fall av covid-19länk till annan webbplats. Informationen uppdateras dagligen.

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 10 maj 2021
  Politik och demokrati