Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset och tar löpande beslut om åtgärder. Vi samverkar med andra myndigheter i regionen och uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stanna hemma om du har symptom och håll alltid avstånd

Håll alltid avstånd till andra människor eftersom vi alla måste hjälpas åt att minska spridningen av viruset. Om du har symptom som snuva, hosta eller feber (även milda) måste du stanna hemma och låta bli att träffa andra människor.

Om du konstaterats positiv med covid-19 ska boende i samma hushåll stanna hemma i sju dagar från det datum som du har testat dig. Syftet är att förhindra vidare smittspridning.

Med boende i samma hushåll (hushållskontakt) menas personer som delat boende med dig någon gång under perioden som du varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller personer från gymnasieåldern och uppåt. Yngre barn ska gå till skolan om de inte har symtom.

Detta gäller inte om du har immunitet mot covid -19, det vill säga har testats positivt eller har gjort ett positivt antikroppstest de senaste sex månaderna.

Träffpunkter, dagverksamhet, restauranger och växelvård

Vissa av kommunens verksamheter är stängda med anledning av coronapandemin och rekommendationen att man inte ska träffas i större grupper:

 • Från 27 april och tills vidare kan vi inte längre erbjuda växelvård. Omsorgstagare med växelvård och stort vårdbehov kommer att kunna välja mellan att vara kvar på boendet eller hemma. Väljer omsorgstagare att stanna hemma erbjuder Växjö kommun utökad hemtjänst.
 • Träffpunkter för äldre är sedan den 13 mars inställda
 • Dagverksamheterna för personer med demenssjukdom är stängda från och med 23 mars. Det handlar om Rosenhill, Solgläntan och Lunden. Beslutet gäller tillsvidare
 • Du som har beviljad daglig verksamhet, tänk på att stanna hemma om du har symptom som snuva, hosta eller feber
 • Socialpsykiatrins träffpunkter är inställda tillsvidare
 • Restaurangen på Dalbo är stängd tillsvidare
 • Daglig verksamhet på Opalen, Tufvan och Vivaldi är stängd från och med 6 april

Få hjälp med handling och ärenden

Växjö kommun kan, i samarbete med civilsamhällesorganisationer och deras volontärer, hjälpa dig som är äldre än 70 år att till exempel handla mat. Tjänsten är helt kostnadsfri.

Gör så här:

Ring oss på Växjö kommun på telefon 0470-410 00 och anmäl ditt behov. Du blir sedan uppringd för information om dag och tidpunkt.

För att undvika smittspridning sker betalning genom faktura.

Säkra besök på särskilda boenden för äldre och boenden för personer med funktionsnedsättning

Från 1 oktober öppnar kommunens särskilda boenden för äldre och boenden för personer med funktionsnedsättning för upp för besök igen. För att begränsa smittspridningen behöver besöken ske på ett säkert sätt.

Så här kommer besöken gå till

 • Besök kan ske i den boendes lägenhet eller på säkra mötesplatser utomhus eller inomhus. Alla besök bör bokas på förhand, men om besöket sker på en säker mötesplats ska det alltid bokas eftersom det finns ett begränsat antal platser per dag och boende. Det kan komma mellan en till tre besökare åt gången
 • Besökare ska vara fria från symptom och ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer med god handhygien och hålla distans till varandra och sin anhörige
 • Alla besökare ska vänta utanför boendet på att personal släpper in. När besökaren kommer in ska händerna spritas och personalen går igenom reglerna för besök och lotsar sedan besökaren till sin anhörige
 • Besökare kan ta med sig eget fika eller en present till sin anhörige

Information har gått ut brevledes till anhöriga och gode män om hur besöken ska gå tillväga. Om en smittspridning skulle uppstå på ett boende igen kan det bli aktuellt att återigen tillfälligt stänga för besök för att begränsa smittspridningen just på det boendet som är drabbat.

Så här jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning bland äldre och svårt sjuka

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs. Medarbetare använder munskydd vid ansiktsnära arbete hos omsorgstagare. Alla medarbetare har arbetskläder som byts och tvättas varje dag. Vi följer utvecklingen av coronaviruset och spridningen av det och tar löpande beslut om det skulle krävas.

När det finns misstänkta eller konstaterade fall av covid-19 ska personalen använda extra skyddsutrustning. Skyddsutrustningen består av:

 • heltäckande visir som vid behov kombineras med munskydd alternativt skyddsglasögon och munskydd
 • engångsförkläde med eller utan ärm beroende på vilken vård som ska utföras
 • engångshandskar, som används vid risk för kontakt med kroppsvätskor, vid smutsigt arbete och vid kontakt med desinfektionsmedel

Varför använder inte personalen munskydd hela tiden?

Munskydd som används vid fel tillfälle kan öka risken för smittspridning eftersom coronavirus är en dropp- och kontaktsmitta. Kontaktsmitta kan till exempel uppstå genom att en medarbetare vidrör sina ögon, näsa eller mun och därefter tar på omsorgstagaren eller omgivningen utan att tvätta och sprita händerna. Munskydd kan vara obekväma, klia och hamnar ibland på sned. Det är då stor risk att man rör vid näsa, mun eller ögon och omedvetet sprider smitta vidare. Smittspridning förhindras bäst genom att personal med symptom stannar hemma från jobbet.

Så här jobbar vi under måltider för att minska smittspridningen

 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra
  som handsprit.
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
  Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska
  matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.
 • Inom omsorgen tillämpas bordsservering.
 • Restaurangerna inom omsorgen är stängda för allmänheten.

Om du konstaterats positiv med covid-19 ska boende i samma hushåll stanna hemma i sju dagar från det datum som du har testat dig. Syftet är att förhindra vidare smittspridning. Med boende i samma hushåll (hushållskontakt) menas personer som delat boende med dig någon gång under perioden som du varit smittsam. Förhållningsreglerna gäller personer från gymnasieåldern och uppåt.

Detta gäller inte om du har immunitet mot covid -19, det vill säga har testats positivt eller har gjort ett positivt antikroppstest de senaste sex månaderna.

Råd för att minska risken för smittspridning när barn/elev är sjuk - rekommendatoner från Folkhälsomyndigheten 9 september 2020.

Den 29 maj meddelade Regeringen att högskolor, universitet och gymnasieskolor kan återgå till ordinarie undervisning från och med 15 juni. Det innebär att distansundervisning på gymnasiet inte gäller längre utan gymnasieelever har sin undervisning på plats som vanligt. Utifrån behov och särskilda situationer kan dock viss distansundervisning fortfarande tillämpas.

Läs mer hur Katedralskolan, Kungsmadskolan och Teknikum arbetar för att minska riskerna för smittspridning på deras respektive webbplats:
www.teknikum.selänk till annan webbplats
www.katedralskolan.selänk till annan webbplats
www.kungsmadskolan.selänk till annan webbplats

För dig som studerar på vuxenutbildning och Lärvux

Till hösten kommer skolorna även fortsättningsvis att hålla distansundervisning i hög utsträckning, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

För information om hur varje enskild skola inom vuxenutbildningen och Lärvux organiserar sin undervisning i höst, vänligen kontakta respektive skola direkt.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en informationssida om coronaviruset för dig som är barn eller ungdomlänk till annan webbplats. Där finns också en FAQ med vanliga frågor och svar.

Råd för att minska risken för smittspridning när barn/elev är sjuk - rekommendatoner från Folkhälsomyndigheten 9 september 2020.

Om att gå i skola och förskola

Växjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skola. Elever i förskoleklass, grundskola och särskola och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Annars finns det risk att eleven får ogiltig frånvaro.

Friska barn kan gå till förskolan som vanligt.

Stanna hemma vid symptom

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning är mycket hög ska alla förskolor och skolor vara uppmärksamma på barn som uppvisar symtomen hosta, feber eller andningssvårigheter. Uppvisar barn eller elever dessa symtom kontaktas vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Barn eller elever som uppvisar symtom sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma tills de varit symtomfria i 48 timmar.

Råd angående allergier

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymptom är det svårt att till en början bedöma om barnets symptom beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. Barnet ska vara hemma om det har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen och rekommenderas att medicinera som vanligt för sin allergi.

Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och vårdnadshavare bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Det vill säga att om du är säker på att ditt barns symptom enbart beror på pollenallergi kan du ta barnet till förskolan eller skolan. Tillkommer nya symptom som inte är typiska för allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symptom försvinner och ytterligare två dagar.

Fler råd om hur man kan veta om symtom beror på pollenallergi eller Covid 19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Nationella prov

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. För komvux (sfi och gymnasial nivå) gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni.

För dig som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad

Du som har barn på förskola eller på fritids och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmar, betalande plats. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov genom att logga in i Saits och ändra behovet därlänk till annan webbplats. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Barn med olika medicinska tillstånd

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Barn- och ungdomskliniken i Växjö har kontaktat alla familjer vars barn har medicinska skäl att inte vara i skolan.

Vad gäller kring omsorgsplatser om skolorna skulle stänga?

I dagsläget finns inte några planer eller indikationer på att våra skolor ska stänga. Om Regeringen eller huvudman (skolan) skulle besluta om skolstängning kommer du som vårdnadshavare ha möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet, på en acceptabel nivå.

MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktigt verksamhetlänk till annan webbplats

Så jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning (bland barn och unga)

Våra skolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygienlänk till annan webbplats

Det finns i nuläget, enligt Livsmedelsverket, ingenting som tyder på att coronaviruset kan spridas genom mat eller dryck. Men skolorna anpassar nu, utifrån lokala förutsättningar, sin möblering i matsalarna och sin organisation kring när eleverna äter för att undvika trängsel. Andra rutiner i våra matsalar är:

 • Vi undviker trängsel vid bufféer.
 • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra som handsprit
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
 • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.

Så pratar du med barn om coronaviruset

Råd och tips från BRISlänk till annan webbplats

Till barn som känner oro

Länsstyrelsen har, tillsammans med bland andra Familjefrid Kronoberg, tagit fram ett informationsblad "Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats" med bra information till både barn och personer som arbetar med barn.

Hjälp till hjälp - när hemmet är en otrygg plats - information från Länsstyrelsen med flera

Stöd och råd via telefon, chatt och andra kanaler

Om du känner oro och behöver någon att prata med finns hjälp att få.

Ta del av telefonnummer och kontaktuppgifter till Växjö kommuns stödtelefoner och flera andra organisationers hjälplinjer

Har du fått en förändrad arbetssituation?

Stöd och hjälp för dig som har blivit permitterad, varslad eller uppsagd

Växjö kommun har tagit fram flera åtgärder för att stötta företagare.

Information för dig som företagare och arbetsgivare

För dig som har blivit uppsagd, permitterad eller varslad har vi samlat information om vad du kan göra utifrån din situation.

Du hittar all information här

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Sedan söndagen den 29 mars 2020 gäller en begränsning på 50 deltagare.

Vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med under 50 deltagare gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd med mera.

Om du har synpunkter på hur de allmänna råden följs ska du kontakta den som driver verksamheten eller anordnar evenemanget.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet om 50 deltagare

Det som avgör är om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs av förbudet. Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande. Förbudet gäller inte heller årets studentutspring. Men däremot gäller alltid Folkhälsomyndighetens föreskrifter om att hålla avstånd.

Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.länk till annan webbplats

Ansvaret att de allmänna råden följs ligger på den som anordnar sammankomsten/driver verksamheten och på dig som vistas där.

Gör en riskbedömning

Folkhälsomyndigheten tagit fram information om hur man gör en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Folkhälsomyndighetens sida för arrangörerlänk till annan webbplats

För evenemang som är inställda eller framflyttade, håll koll på Upplev Växjö.länk till annan webbplats

Vid klagomål

Växjö kommun hanterar frågor och klagomål/synpunkter kring trängsel på uteserveringar, restauranger, caféer och i livsmedelsbutiker. Tillsynen sker utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrift.länk till annan webbplats

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker (ej livsmedelsbutiker), kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.länk till annan webbplats Den beskriver verksamheternas ansvar och allas personliga ansvar för att hålla tillräckliga avstånd. Ansvaret att föreskriften följs ligger på verksamheterna och på allmänheten. Ansvariga myndigheter diskuterar hur det här området ska hanteras, och det är möjligt att det kommer att ändras, men för tillfället är detta vad som gäller.

Växjö kommun har alltså ingen möjlighet att granska verksamheter som inte är livsmedelsverksamheter. Du kan alltid vända dig till den som driver verksamheten ifråga och hänvisa till föreskriften om allas ansvar för att undvika trängsel.

Läs mer om hur du som privatperson kan bromsa smittan härlänk till annan webbplats

Vill du engagera dig och hjälpa till?

Röda Korset och andra civilsamhällesföreningar söker hela tiden volontärer som är villiga att hjälpa till med handling och andra ärenden. För att anmäla dig som volontär behöver du vara 18 år och gäran ha tillgång till körkert och bil.

Anmäl dig som volontärlänk till annan webbplats

Kontaktuppgifter för att kunna engagera dig och hjälpa andra

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Frågor om coronaviruset?

www.krisinformation.selänk till annan webbplats

www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats.

Ring nationella informationsnumret

Kontakta 1177 enbart om du är sjuk och behöver rådgivning.

Om coronavirus på lätt svenska

8 Sidor har samlat frågor och svar om viruset coronalänk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet har också samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga formatlänk till annan webbplats

Teckentolkad information

Teckentolkad information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (länk till krisinformation.se och deras teckentolkade information)

Antal fall i Kronoberg

Här hittar du Region Kronobergs statistik om spridning och antal fall av covid-19länk till annan webbplats. Informationen uppdateras dagligen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 oktober 2020
Politik och demokrati