Så jobbar Växjö kommun kring corona

Växjö kommun följer noggrannt händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar andra myndigheter i regionen och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Då ska du stanna hemma

Känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Tänk extra mycket på detta om du ska träffa äldre eller sjuka. Mer information till dig som är äldre eller sjuk finns nedan.

Frågor om coronaviruset?

Allmänna frågor om covid-19 hänvisas i första hand till www.krisinformation.selänk till annan webbplats och www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats. I andra hand kan du ringa till nationella informationsnumret 113 13. Ring 1177 enbart om du är sjuk och behöver rådgivning.

Folkhälsomyndigheten avråder äldre och sjuka personer från att gå ut i onödan då smittorisken för framförallt äldre är stor.

Träffpunkter, dagverksamhet och växelvård

Träffpunkter för äldre är sedan den 13 mars inställda.

Dagverksamheterna för personer med demenssjukdom är stängda från och med 23 mars. Det handlar om Rosenhill, Solgläntan och Lunden. Beslutet gäller tillsvidare.

Du som har beviljad daglig verksamhet eller växelvård, tänk på att stanna hemma om du har symptom som snuva, hosta eller feber.

Även Socialpsykiatrins träffpunkter är inställda tillsvidare.

Få hjälp med handling och ärenden

Många äldre som uppmanas att stanna hemma, för att inte riskera att smittas, har inte anhöriga eller närstående i närheten som kan stötta dem. Vi har ett samarbete med Röda korset och deras volontärer, där du som är äldre än 70 år kan få hjälp med att till exempel handla. Tjänsten är helt kostnadsfri.

Gör så här:

 • Ring oss på Växjö kommun på telefon 0470-410 00 och anmäl ditt behov.
 • Röda Korset ringer sedan upp dig och kommer överens om dag och tidpunkt. Röda Korsets volontärer som utför dessa uppdrag har tystnadsplikt.

För att undvika smittspridning sker betalning via Swish eller bankgiro. Faktura skickas vid behov.

Anhöriga till en omsorgstagare på ett av våra boenden eller personer som har hemtjänst bör undvika onödiga besök och aldrig göra ett besök om du har en förkylning eller luftvägssymptom. Detta gäller både kommunala och privata boenden, samt personer som har hemtjänst.

Så här jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning bland äldre och svårt sjuka

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs. Vi följer utvecklingen av coronaviruset och spridningen av det och tar löpande beslut om det skulle krävas.

Så här jobbar vi under måltider för att minska smittspridningen

 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra
  som handsprit
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
  Våra upplägg är mindre och byts därför oftare
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska
  matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds
 • Inom omsorgen tillämpas bordsservering
 • Restaurangerna inom omsorgen är stängda för allmänheten

Från och med den 19 mars följer Växjö kommun rekommendationerna från regeringen om distansundervisning för alla elever på de kommunala gymnasieskolorna. Beslutet gäller tills vidare. Undantag är gymnasiesärskolan.

Vad gäller för dig som är elev på gymnasieskolan?

Från och med 19 mars har alla elever distansundervisning, vilket innebär att du och din klass har all undervisning digitalt. Du förväntas att närvara och delta i undervisningen som vanligt.

För dig som går på gymnasiesärskola

Distansutbildning gäller inte för dig som går på en gymnasiesärskola. Du går i skolan och äter där som vanligt. Undrar du över något kan du vända dig till din lärare eller rektor.

För dig som studerar på vuxenutbildning

Klassrumsundervisningen vid Vuxnas lärande ställs in från och med onsdagen den 18 mars och tills vidare. Vuxnas lärande kommer istället att erbjuda studier på distans.

Du kan studera i ditt hem bland annat på lärplattformarna It’s learning och Lunis. Håll kontakt med dina lärare. Information kommer löpande på It’s learning och Lunis.

För dig som studerar på Lärvux

Klassrumsundervisningen vid Lärvux Växjö är inställd från och med onsdagen den 18 mars och tills vidare.

Om att gå i skola och förskola

Växjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skola. Elever i förskoleklass, grundskola och särskola och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Annars finns det risk att eleven får ogiltig frånvaro.

Friska barn kan gå till förskolan som vanligt.

Stanna hemma vid symptom

Det är viktigt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning att risken för smittspridning är mycket hög ska alla förskolor och skolor vara uppmärksamma på barn som uppvisar symtomen hosta, feber eller andningssvårigheter. Uppvisar barn eller elever dessa symtom kontaktas vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Barn eller elever som uppvisar symtom sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma tills de varit symtomfria i 48 timmar.

Råd om hur man kan veta om symtom beror på pollenallergi eller Covid 19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Råd angående allergier

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symtom beror på allergi eller om barnet smittats av sjukdomen. Barnet ska vara hemma om det har milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen och rekommenderas att medicinera som vanligt för sin allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och vårdnadshavare bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi behöver barnet inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som inte är typiska för allergin eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Nationella prov

Den 23 mars gick Skolverket ut med information om att de avser att besluta att resterande nationella prov ställs in under våren. Beslutsunderlaget har nu gått ut på snabbremiss och inom de närmaste dagarna kommer Skolverket att fatta ett formellt beslut.

För dig som är föräldraledig eller arbetslös

Du som har barn på förskola eller på fritids och som är föräldraledig eller arbetslös uppmanas att hålla barnen hemma. Anledningen är att personalsituationen på våra förskolor och fritidshem redan är ansträngd och detta underlättar att våra verksamheter kan fortsätta bedrivas.

Det är en uppmaning och önskan från vår sida att du som berörd håller dina barn hemma om du har möjlighet. Men det är upp till dig själv att avgöra om du vill följa denna uppmaning.

Om du blir permitterad

Om du som vårdnadshavare blir permitterad från ditt arbete har du rätt till 15 timmar, betalande plats, i förskolan. Du uppmanas dock att hålla barnen hemma. Anledningen är att personalsituationen på våra förskolor och fritidshem redan är ansträngd och detta underlättar att våra verksamheter kan fortsätta bedrivas.

Det är en uppmaning och önskan från vår sida att du som berörd håller dina barn hemma om du har möjlighet. Men det är upp till dig själv att avgöra om du vill följa denna uppmaning.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov genom att logga in i Saits och ändra behovet därlänk till annan webbplats. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Barn med olika medicinska tillstånd

Vid oro för barn med omfattande medicinsk sårbarhet, som av sin läkare bedömts kunna gå i skolan, kontaktar vårdnadshavare rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Barn- och ungdomskliniken i Växjö har kontaktat alla familjer vars barn har medicinska skäl att inte vara i skolan.

Så jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning (bland barn och unga)

Våra skolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Det finns i nuläget, enligt Livsmedelsverket, ingenting som tyder på att coronaviruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker. I våra matsalar är våra rutiner:

 • Vi undviker trängsel vid bufféer
 • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp
 • Handtvätt sker regelbundet, varmt vatten och tvål är lika bra som handsprit
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp
 • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn
 • Färre sallader erbjuds

Informationsmejl till vårdsnadshavare
Den 11 mars gick e-post med information ut till vårdnadshavare inom våra kommunala skolor. Här kan du läsa brevet. Brevet finns även översatt på flera språk:

Så pratar du med barn om coronaviruset

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med söndagen den 29 mars gäller en begränsning på 50 deltagare.

Verksamheter som skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av det nya förslaget till reglering. För arrangemang som inte omfattas av förordningen kommer Folkhälsomyndigheten att komma med generella rekommendationer, till skydd mot smittspridningen. De allmänna råden väntas vara klara under vecka 14.

Sedan tidigare gäller en begränsning med ett maxantal på 500 deltagare. Beslutet gäller både utomhus och inomhus. (Beslutet berör inte skolor.)

Med allmän sammankomst avses:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Med offentlig tillställning avses:

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Gör en riskbedömning

Folkhälsomyndigheten tagit fram information om hur man gör en riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Inställda evenemang och publika sammankomster med Växjö kommun som arrangör:

 • Alla evenemang på Växjö bibliotek och filialbibiloteken ställs in fram till och med 29 mars. Ni kan däremot besöka biblioteket, låna böcker, läsa tidningen och använda datorer precis som vanligt.
 • Växjö kommuns årliga evenemang Earth Week, som i år var planerat vecka 13, den 23–28 mars.
 • Barnteatern Amalia och månskuggorna den 9 april, klockan 15.00 på Araby park arena.
 • Barnteaterna Tappa tand! den 25 april kl 14.00-15.00 på Växjö stadsbibliotek och 26 april kl 14.00-15.00 på Braåsgården.
 • Föreläsningen Det handlar om oss den 6 april är inställd.
 • Anhörigutbildning för anhöriga till personer med demenssjukdom 8 och 20 april kl 17-19:30 i Regionhuset är inställd. Ny inbjudan skickas ut till hösten.
 • Evenemang som ordnas av OMS-Fritid: Musik och underhållning i Påsk den 9 april, Länsdans i Balders Hage den 18 april, Alla musikcaféer på Kvarnhagskällaren. Flera studiecirklar och evenemang är också inställda.
 • Musikriket: Marie Bergman och Lasse Englund, Lammhults folket hus, den 4 april kl 19.00. Nytt datum kommer.
 • Valborgsfirande den 30 april i Linnéparken och vid Växjösjön.

Växjö kommun har tagit fram flera åtgärder för att stötta företagare.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Vill du hjälpa äldre eller sjuka?

Du som vill hjälpa till och ställa upp som volontär kan kontakta Röda Korset via 0470-150 04 eller vaxjo@redcross.se Det kan handla om att exempelvis handla eller göra andra ärenden åt äldre.

Om coronavirus på lätt svenska

8 Sidor har samlat frågor och svar om viruset corona.länk till annan webbplats

Myndigheten för delaktighet har också samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format.länk till annan webbplats

Teckentolkad information

Teckentolkad information om coronaviruset och covid-19länk till annan webbplats (länk till krisinformation.se och deras teckentolkade information)

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2020
Politik och demokrati