Trygghet, tunnlar och klotter

Trygghet är en viktig aspekt av trafiksäkerhetsbegreppet då trygghet, eller snarare otrygghet, styr trafikantens beteende i trafikmiljön.

Växjö kommun arbetar systematiskt med tunnlar och klotter. Arbetet sker långsiktigt och strategiskt och i huvudsak väljer kommunen att arbeta med tunnlar som ligger längs med de mest trafikerade cykelstråken i Växjö stad.

Varje år väljs ett antal tunnlar ut och får en uppfräschning. Tunnlarna klottersaneras, klotterskyddas, målas (delvis) samt får ny belysning där det finns behov. Därefter läggs tunnlarna in i kommunens program för kontroll och efterföljande åtgärd.

Vill du veta mer om förebyggande trygghetsarbete med fokus på tunnlar och klotter är du välkommen att kontakta Växjö kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2021
Politik och demokrati