Trygghet, tunnlar och klotter

Trygghet är en viktig aspekt av trafiksäkerhetsbegreppet då trygghet, eller snarare otrygghet, styr trafikantens beteende i trafikmiljön.

Sedan 2005 arbetar Växjö kommun med en fokus på tunnlar och klotter. Arbetet sker långsiktigt och strategiskt och i huvudsak väljer kommunen att arbeta med tunnlar som ligger längs med de mest trafikerade cykelstråken i Växjö stad.

Varje år väljs ett antal tunnlar ut och får en uppfräschning. Tunnlarna klottersaneras, klotterskyddas, målas (delvis) samt får ny belysning (där det finns behov). Därefter läggs tunnlarna in i kommunens program för kontroll och efterföljande åtgärd.

Exempel på spännande samarbetsprojekt

Det senaste samarbetsprojektet genomfördes 2014 och involverade en tunnel under Munkagårdsvägen i Sandsbro. Barnen valde ett skogs- och djurtema och arbetet utfördes av kommunens interna service (Arbete och Välfärd). Skogslekens förskola och dess barn firade tunnelns förvandling med den lokala pensionärsföreningen.

Växjö kommun, genom tekniska förvaltningen, ingick under 2012 ett samarbete med studenten Marcus Carlsson och Designprogrammet, Institutionen för Design, Linnéuniversitetet.

Projektet Puls genomfördes i en tunnel under Teleborgsvägen vid Tvillingtornen. Utsmyckningen finns nu i en central tunnel för studenterna på campusområdet.

En välkomnande entré skapar trygghet

Vi har arbetat med trygghetsfrågan och tunnlar i många år. Ett av våra tidigaste projekt involverade två tunnlar mellan två stadsdelar. Vid tunnlarna som förbinder stadsdelen Araby med stadsdelen Hovshaga har kommunen skapat en vacker träspaljé som påminner om den tunneln som finns vid Välle broar. Tillsammans skapar tunnlarna en välkomnande träportal.

Vid tunneln intill vårdcentralen Hovshaga under Kungsgårdsvägen har kommunen samarbetat med Hovshagaskolan. Skolbarnen har själva ritat alla motiven. Temat på arbetet var Hovshagas själ.

Om du vill veta mer om förebyggande trygghetsarbete med fokus tunnlar och klotter kontakta kommunen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Politik och demokrati