Intervjustudier om hur kommuninvånare agerar i kris

Vi söker kommuninvånare som vill bidra till att stärka kommunens beredskap genom att delta i en intervjustudie. Intervjuerna utgör en del av kommunens arbete med krisplaner.

Intervjuerna kommer genomföras under hösten 2023 med start i september. De genomförs både enskilt och i grupp. Du behöver inte ha några förkunskaper om krisberedskap – vare sig din egen eller kommunens.

Under intervjun kommer du att få ett eller flera scenarion beskrivet för dig och du får därefter själv, eller tillsammans med andra, berätta hur du tror att du skulle hantera situationen.

Anmäl intresse

Använd fomuläret för att anmäla ditt intresse om att delta i studien.

När vi tagit emot din intresseanmälan kontaktar vi dig för att boka en tid och plats för en intervju.
Frågor

Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta säkerhetssamordnare David Ekorn-Forsman. Du når honom via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00 eller e-post info@vaxjo.se.

Bakgrund

Sedan ett par år pågår ett arbete med att stärka beredskapen inom kommunen. Arbetet har bestått av flera mindre projekt, bland annat en enkätundersökning om kommuninvånarnas hemberedskap som genomfördes 2022. Hösten 2023 fortsätter detta projekt med intervjustudier om hur medborgarna tror att de kommer agera vid olika typer av kriser.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023