Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Dysfagi; tugg- och sväljsvårigheter

Dysfagi är ett samlingsnamn för tugg- och sväljsvårigheter, som kan bero på många olika orsaker.

Orsaken till dysfagi och typ av problematik varierar för varje individ, vilket gör att symtomen också varierar. Detta leder bland annat till att detta är ett underdiagnostiserat och underbehandlat tillstånd. Det är dock viktigt att får rätt hjälp för problem med dysfagi, då det kan vara livshotande att inte få möjlighet till rätt konsistens på mat och dryck.

Dysfagi är vanligt förekommande på särskilda boenden för äldre. Prevalensen varierar mellan 40-87 % i olika nationella studier. Med stigande ålder sker vissa naturliga förändringar i kroppen som kan påverka sväljningen; minskad muskelmassa och salivproduktion. Dock är det främst vid samtidig sjukdom och medicinering som sväljsvårigheter uppstår. Dysfagi är ett symtom och en vanlig tilläggsdiagnos vid mediciniska diagnoser som:
 • Stroke
 • MS (Multiple Skleros)
 • ALS (Amyotrofisk Lateral-skleros)
 • Parkinsons sjukdom
 • Huntingtons sjukdom
 • Rematoid Artrit
 • Demens
 • Cancer i munhåla

Vid dysfagi behöver maten och/eller drycken ofta ha en förändrad konsistens. Det kan handla om allt från att behöva hjälp med att skära upp köttet till att vara hjälpt av tjockflytande kost. Behovet av mat med förändrad konsistens kan vara permanent eller övergående. Orsaken bör alltid utredas så att omsorgstagaren får rätt konsistens på sin mat och därmed klarar av att äta den. Den förändrade konsistensen ska också följas upp.

Orsaker till dysfagi kan vara

 • Hög ålder
 • Förändrad salivsekretion
 • Sår och sveda i munnen
 • Lösa/onda tänder
 • Dåligt passande tandprotes
 • Försvagad muskulatur i mun, svalg, matstrupe
 • Förlångsammade nervimpulser
 • Stroke eller olika neurologiska muskelsjukdomar
 • Felaktig sittställning
 • Tumörer, sammanväxningar, skador eller andra hinder

Olika sorters dysfagi

 • Preoral dysfagi = problemet finns innan maten kommer till munhålan: svårt att föra maten från tallriken till munnen.
 • Oral dysfagi = problemet finns i munhålan: dreglar, spottar ut mat, mat ansamlas i kinderna, fel huvudställning
 • Faryngeal dysfagi = problemet finns i svalget: hostar, ”gurglig” röst efter måltid
 • Esofageal dysfagi = problemet finns i matstrupen: bråck på matstrupen - smärta, kräkningar, reflux
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati