Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Dysfagiscreening särskilt boende

Omsorgsförvaltningen i Växjö Kommun har tagit beslut om att alla särskilda boenden ska införa dysfagiscreening som en grund i ökad patientsäkerhet. Beslutet grundar sig på ett pilotprojekt utfört av kommunens dietist och logoped från Region Kronoberg, tillsammans med sjuksköterskor, under 2015. Projektet visade sig falla väl ut och rapporten för projektet går att läsa här.

Implementeringen kommer genomföras stegvis under 2017 med några boenden i taget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati