Eldningsförbud i Växjö kommun

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Screeningformulär

Screeningen är baserad på ett evidensbaserat verktyg, Standarized Swallowing Assessment (SSA), som anpassats till äldreomsorgen, samt en måltidsobservation. Båda dessa delar utförs av sjuksköterska på boendet.

Här finns en utskriftsvänlig version av screeningverktyget inklusive introduktion.

Vattensväljningstest (steg 1)
En snabb checklista fylls i av sjuksköterska innan vattensväljningen påbörjas. Vattensväljningstestet är ett överskådligt schema där sjuksköterskan följer instruktionerna i pilarnas riktning. Färgmarkera den riktning som följs i schemat och anteckna samtidigt övriga iakttagelser. En måltidsobservation utförs alltid efter utfört vattensväljningstest.

Måltidsobservation (steg 2)
Sjuksköterska på boendet genomför en måltidsobservation. Momentet innebär att sitta med under en hel huvudmåltid och identifiera eventuella svårigheter genom att besvaras frågorna under steg 2. Under måltiden är det viktigt att ha gott om tid för att hinna studera omsorgstagarens ätbeteende.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2017
Politik och demokrati