Evenemangsannons

Växjö kommuns digitala evenemangskalender görs också som ett annonsuppslag under namnet Upplev mer. Annonsen publiceras vanligtvis i gratistidningen Magazinet varje månad. Sedan evenemangen minskat kraftigt i antal på grund av coronapandemin har annonsen omarbetats och fokuserar mer på aktiviteter.

Du som är arrangör är välkommen att skicka in uppgifter om ditt evenemang eller din aktivitet.

Växjö kommun förbehåller sig rätten att redigera i inkommet material för att informationen ska få rum på befintligt utrymme.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2022