Råd, service och stöd

För aktörer inom kultur- eller fritidssektorn och föreningar för frivilligt socialt arbete finns olika stöd att söka. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd, men även rådgivning. Det finns också olika stipendier att söka.

Kultur- och fritidsstöden är uppdelade på två områden, kultur respektive fritid. Dessa stöd hanteras av kultur- och fritidsnämnden och administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Nämnden för arbete och välfärd, och omsorgsnämnden ger stöd och stimulans till föreningar som engagerar sig i frivilligt socialt arbete. På följande sidor finner du information, kontaktpersoner och ansökningshandlingar. 

Från våren 2018 ska Växjö kommuns bidragshantering för alla föreningar samordnas och hanteras gemensamt för att skapa en väg in. Från och med 1 januari 2018 kommer därför även pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsvariationer att hanteras i detta system.

Kontaktpersoner

Stöd kulturverksamhet

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Stöd fritidsverksamhet

Föreningsservice
Telefon: 0470-410 00
E-post: foreningsservice@vaxjo.se

Stöd för pensionärs- och funktionsföreningar

Föreningsservice
Telefon: 0470-410 00
E-post: foreningsservice@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2019
Se och göra