Direktservice - idrotts- och fritidsverksamhet

Stödet syftar till att stödja föreningar, grupper och enskilda personer som ideellt vill genomföra och prova nya aktiviteter utöver en ordinarie verksamheten. Målet är att bredda och långsiktigt öka barn och ungas deltagande inom främst frilufts -, idrotts- och motionslivet i Växjö kommun.

Stödet kan sökas senast 2 veckor innan den aktuella aktiviteten och beslut ges 2 veckor efter det att ansökan lämnats in.

Stöd kan ges till aktiviteter för nya målgrupper, nya aktiviteter, insatser som vänder sig till barn och unga utanför föreningslivet, till exempel prova-på-verksamhet, mindre arrangemang och lovverksamhet.

Stöd kan sökas upp till 50 000kr.

Ansökan av direktservice skall göras enligt mall i Interbook Golänk till annan webbplats, där aktivitetens syfte, mål, aktivitetsplan och budget tydligt skall framgå.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Se och göra