Idrotts- och fritidsverksamhet - Stöd till en aktiv fritid

Syftet med stödet är att erbjuda föreningar ekonomiskt stöd i relation till idrottsfrämjande och inkluderande insatser för barn och ungdomar. Stödet kan exempelvis nyttjas för att tillsätta kompetens för arbete i öppen föreningsverksamhet, spontanidrott, utveckling av unga ledare, idrottsskola i samverkan med andra föreningar eller liknande insatser som föreningen vill arbeta långsiktigt med i sin verksamhet.

Stödet kan sökas löpande under året, där handläggning sker 15 feb samt 15 augusti. Beslut lämnas inom 2 månader efter ansökningsperiodens slut.

Konceptet skall vara beprövat av föreningen sedan innan, exempelvis genom att aktiviteten genomförts i tidigare projektform/ prova på aktivitet. Aktiviteterna ska pågå under en regelbunden och sammanhängande period om minst 6 månader. Planering och genomförande av aktiviteten görs i samverkan med målgruppen och utifrån deltagarnas behov. Alla aktiviteter ska vara ledarledda.

Stöd utgår inte till

  • Aktiviteter vid enstaka tillfällen.
  • Aktiviteter som bedrivs inom ramen för beviljat projektstöd.
  • Aktiviteter som är berättigade till aktivitetsstöd.

Ansökan sker digitalt genom Interbook Go. Därefter sammankallas ansökande förening till ett dialogmöte med Föreningsservice.

Stödet betalas ut i samband med beslut, med 50 % i förskott och resterande 50 % efter vidare avstämning och uppföljning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Se och göra