Kulturverksamhet - direktservice

Föreningar, grupper och enskilda inom kulturområdet kan få stödet direktservice i form av rådgivning samt snabba beslut då det gäller ekonomiskt stöd.

Vem får söka?

Direktservice kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Ansökan ska bygga på ideellt arbete.

Redovisning med verifikationer görs senast en månad efter insatsen slutförts och därefter betalas det beviljade stödet ut. Hela eller delar av stödet kan efter beslut utbetalas i förskott. Ansökan och redovisning görs digitaltlänk till annan webbplats.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Stödet ges för olika insatser inom kulturområdet. Särskild prioritet har insatser riktade mot barn och ungdomar. Max belopp att söka är 50 000 kr. Stödet kan även utbetalas som förlustbidrag.

  • Stöd beviljas ej till arrangemang/verksamhet som stödjer eller ingår i partipolitisk eller religiös verksamhet.
  • Stöd beviljas ej till stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål.
  • Stöd beviljas ej till skolprojekt.
  • Stöd för mat och dryck beviljas ej.
  • Stödet är ett arrangemangs stöd, inte ett produktionsstöd. Det innebär till exempel att du som vill göra en utställning kan söka stöd för själva utställningen, inte för produktionen av det som ställs ut.

När söker man?

Stödet söks senast två veckor innan den aktuella insatsen eller arrangemanget. Beslut tas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Hur söker man?

Sök stödet genom vår e-tjänstlänk till annan webbplats. Är föreningen/föreningsrepresentant inte tidigare registrerad i föreningstret börjar du med att skapa en ny användare.

Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2018
Se och göra