Projektstöd

Syftet är att stödja insatser för att bredda och långsiktigt öka barn och ungas deltagande inom främst frilufts, idrotts- och motionslivet i Växjö kommun.

Stödet kan sökas för projekt som syftar till att utveckla verksamheter för barn – och unga, med prioritering av ett jämställt och jämlikt samhälle där mångfald tas tillvara.

Stöd kan beviljas med upp till 50 % av projektkostnaden utifrån verifikationer på kostnader för projektet. Projektet redovisas senast 1 månad efter att insatsen slutförts.

Ansökan

Ansökan av projektstöd ska göras enligt projektmall i Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där projektets bakgrund, syfte, målsättningar, aktivitets, åtgärds-och tidsplan, projektorganisation, budget samt utvärdering och implementering tydligt skall framgå.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Se och göra