Lotteritillstånd

Lotterier är, och har länge varit, en av föreningslivets viktigaste inkomstkällor. I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd.

I lotterilagen och lotteriförordningen anges vilka som kan få tillstånd att anordna lotteri. För att föreningar ska få sälja lotter krävs tillstånd. För alla ideella föreningar i Växjö kommun är det kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för sådana beviljanden.

För att få tillstånd ska föreningen utse en lotteriansvarig som ansvarar för bl.a. anmälningar av de lotterier som är aktuella. Denna person kommer även att ha kontakt med den kontrollant som kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun utser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Se och göra