Säker och trygg förening

Säker och trygg förening är namnet på ett utvecklingsarbete och kvalitetsmärkning för föreningar i Växjö kommun. Certifieringen bygger på ett långsiktigt arbete och är ett stöd för att förbättra säkerhet och trygghet på såväl föreningens anläggning som inom föreningens verksamhet.

Arbetet är initierat och leds av Växjö kommun tillsammans med Smålandsidrotten. Certifierings- och arbetsmaterialet är utvecklat i samverkan med Linnéuniversitetet. Inom Säker och trygg förening erbjuds föreningar stöd genom utbildning, nätverk, föreläsningar, dokumentation och arbetsmaterial.

Arbetet bygger på en nära samverkan och dialog mellan föreningar och kontaktpersoner på Smålandsidrotten och Växjö kommun. Arbetet bygger även på ett erfarenhetsutbyte föreningar emellan. Syftet med Säker och trygg förening är att stödja utvecklingen av ett hållbart föreningsliv med en positiv samhällspåverkan utifrån jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi. För en föreningsverksamhet som ger möjligheter till en aktiv fritid för barn och ungdomar i en säker och trygg föreningsmiljö.

Målsättningar

Genom att medverka i Säker och trygg förening får ni stöd i ert arbete att erbjuda en så god idrottslig barn- och ungdomsverksamhet som möjligt genom att:

  • ha en god kontroll på viktiga säkerhetsrutiner för er verksamhet.
  • ta fram underhållsplaner för att långsiktigt erbjuda hållbara anläggningar.
  • se över, och vid behov ta fram, värdegrundsdokument och andra riktlinjer för er verksamhet.
  • planlägga hur de olika riktlinjerna ska utgöra en naturlig del i er idrottsliga verksamhet.
  • både rekrytera och behålla såväl aktiva som ledare.
  • ha en bra och hållbar organisation för verksamheten i er förening.

För mer information, kontakta föreningsservice via kontaktuppgifterna nedan eller via foreningsservice@vaxjo.se.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 juni 2019
Se och göra