Säker och trygg förening

Säker och trygg förening är namnet på ett utvecklingsarbete och kvalitetsmärkning för föreningar i Växjö kommun. Certifieringen bygger på ett långsiktigt arbete och är ett stöd för att förbättra säkerhet och trygghet på såväl föreningens anläggning som inom föreningens verksamhet.

Arbetet är initierat och leds av Växjö kommun tillsammans med Smålandsidrotten. Certifierings- och arbetsmaterialet är utvecklat i samverkan med Linnéuniversitetet. Inom Säker och trygg förening erbjuds föreningar stöd genom utbildning, nätverk, föreläsningar, dokumentation och arbetsmaterial.

Arbetet bygger på en nära samverkan och dialog mellan föreningar och kontaktpersoner på Smålandsidrotten och Växjö kommun. Arbetet bygger även på ett erfarenhetsutbyte föreningar emellan. Syftet med Säker och trygg förening är att stödja utvecklingen av ett hållbart föreningsliv med en positiv samhällspåverkan utifrån jämställdhet, mångfald, miljö och ekonomi. För en föreningsverksamhet som ger möjligheter till en aktiv fritid för barn och ungdomar i en säker och trygg föreningsmiljö.

Målsättningar

  • Föreningen utvecklar en strategi för hållbara anläggningar, både utifrån säkerhetsrutiner och planer för underhåll.
  • Föreningens barn- och ungdomsverksamhet bedrivs med medvetenhet och kvalité som förstärker förtroende hos ledare, föräldrar, aktiva och samarbetspartners.
  • Föreningen utformar tydliga riktlinjer och policys, kopplat till värdegrunden, som verkar som stöd i föreningens verksamhet.
  • Föreningen upprättar och följer en långsiktig plan för utveckling och upprätthållande av verksamheten med tydliga ansvarsområden och rutiner.
  • Föreningen arbetar för en strukturerad organisation som är hållbar över tid genom fokus på att behålla och att rekrytera nya medlemmar i verksamheten.

För mer information, kontakta föreningsservice via kontaktuppgifterna nedan eller via foreningsservice@vaxjo.se.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2018
Se och göra