Sponsring till elitföreningar

Växjö kommun erbjuder sponsring till elitföreningar utifrån den sponsringspolicy som är framtagen, i syfte att marknadsföra Växjö kommun.

Syftet med sponsringspolicyn är att skapa en gemensam syn inom kommunen på vilka föreningar som är berättigade till sponsring och ge förutsättningar till likvärdiga bedömningar och villkor.

Växjö kommun sponsrar endast elitföreningar, det vill säga föreningar med utövare eller lag på elitnivå respektive i den högsta serien/divisionen (eller, beroende på sport, näst högsta serien/divisionen). Sponsring ges till elitföreningar i syfte är att marknadsföra Växjö kommun. Ett grundkrav är att föreningen försvarar likvärdiga rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Nivån på sponsringen bestäms sedan efter en samlad bedömning av flera kriterier som du kan läsa om i sponsringspolicyn.

Ansök om sponsring

Om din förening eller klubb vill ansöka om sponsring görs det via blankett. Du kan när som helst lämna in din ansökan. Det är sedan kommunstyrelsen som tar beslut om sponsringen. Kommunstyrelsen har sammanträde en gång i månaden, förutom i juli månad. Därefter sluts ett avtal med föreningen som beviljats sponsring, där båda parter skriver under vad som ska ingå i form av exponering med mera.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2018
Se och göra