Stöd

Här presenteras olika typer av verksamhetsstöd som kan sökas från Växjö kommun till aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet samt landsbygdsutveckling. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om vad som gäller för varje stöd och hur du söker det.

Stöd för kulturverksamhet samt idrotts- och fritidsverksamhet söks via bidrags- och bokningssystemet Interbook Go.länk till annan webbplats Det första du som ny användare behöver göra är att registrera dig som en användare i systemet. Här hittar du en intruktionsfilm om hur det går till.länk till annan webbplats
Flänk till annan webbplatsör att vi ska kunna behandla en förenings ansökan behöver du som gör ansökan ha fyllt i en fullmakt som undertecknats av föreningens ordförande. Till Fullmakt för e-tjänst föreningsbidrag . Gäller det inte en förening kan du göra ansökan utan fullmakt.

När och för vad kan du få stöd?

En kortfattad information om varje stöd hittar du under respektive rubrik längre ner på sidan. Den samlade informationen för fritidsaktörer finns i regler för fritidsverksamhet i Växjö kommun. Motsvarande information för kulturaktörer finns i Stöd till kulturverksamhet i Växjö kommun.

Så behandlar vi dina personuppgifter

När du ansöker om stöd kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.
Läs här när det gäller ansökan om föreningsstöd.
Läs här när det gäller stöd till kulturverksamhet.

Utdrag ur belastningsregister för barn- och ungdomsledare

Kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut om att alla föreningar i Växjö kommun ska begära utdrag ur belastningsregistret för sina barn -och ungdomsledare för att beviljas ekonomiskt stöd. Alla föreningar måste därför organisera sin hantering av registerutdrag och även informera sina medlemmar och befintliga/nya ledare. Kravet på utdrag ur belastningsregistret är en del i det förebyggande arbetet för att skapa trygga föreningsmiljöer för barn och ungdomar. Du hittar mer information om hur föreningen ska hantera utdrag ur belastningsregistret här.

Direktservice

Idrotts- och fritidsverksamhet
Stödet syftar till att stödja föreningar, grupper och enskilda personer som ideellt vill genomföra och prova nya aktiviteter utöver en ordinarie verksamheten. Målet är att bredda och långsiktigt öka barn och ungas deltagande inom främst frilufts -, idrotts- och motionslivet i Växjö kommun. Stödet kan sökas senast 2 veckor innan den aktuella aktiviteten och beslut ges 2 veckor efter det att ansökan lämnats in.

Kulturverksamhet
Föreningar, grupper och enskilda inom kulturområdet kan få stödet direktservice. Stödet ges i form av rådgivning samt snabba beslut då det gäller ekonomiskt stöd.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet

Se allmänna bestämmelser för föreningsstöd: Allmänna bestämmelser.

Idrotts- och fritidsverksamhet - Stöd till en aktiv fritid
Syftet med stödet är att erbjuda föreningar ekonomiskt stöd i relation till idrottsfrämjande och inkluderande insatser för barn och ungdomar. Stödet kan exempelvis nyttjas för att tillsätta kompetens för arbete i öppen föreningsverksamhet, spontanidrott, utveckling av unga ledare, idrottsskola i samverkan med andra föreningar eller liknande insatser som föreningen vill arbeta långsiktigt med i sin verksamhet.

Stödet kan sökas löpande under året, där handläggning sker 15 feb samt 15 augusti. Beslut lämnas inom 2 månader efter ansökningsperiodens slut.

Idrott- och fritidsverksamhet - Aktivitetsstöd
En ideell förening kan få aktivitetsstöd från Växjö kommun. Stödet kan sökas till genomförda aktiviteter för barn och unga i åldern 5 – 20 år samt för personer med funktionsvariationer i alla åldrar.

Ansökan görs en gång per år, senast tre månader efter avslutat verksamhetsår.

Idrotts- och fritidsverksamhet - Stöd till inkludering av personer med funktionsvariationer
Syftet är att möjliggöra ekonomiskt stöd till föreningar som genomför insatser för att inkludera personer med funktionsvariationer i alla åldrar inom verksamheten.

Ansökan görs en gång per år, senast tre månader efter avslutat verksamhetsår.

Idrotts- och fritidsverksamhet - Ledarutbildningsstöd
Ideella föreningar ges möjlighet att söka stöd för utbildning av ledare som är verksamma i föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

Ansökan görs en gång per år, senast tre månader efter avslutat verksamhetsår.

Idrotts och fritidsverksamhet - Lokal- och anläggningsstöd
Syftet är att stödja ideella föreningars kostnader för lokaler och anläggningar som nyttjas för föreningsverksamhet.

Ansökan sker senast 3 månader efter avslutat verksamhetsår alternativt halvårsvis.

Idrotts- och fritidsverksamhet - Projektstöd
Syftet är att stödja insatser för att bredda och långsiktigt öka barn och ungas deltagande inom främst frilufts, idrotts- och motionslivet i Växjö kommun.

Årligt stöd, ansökan senast 1 oktober i Interbook GO.

Idrotts- och fritidsverksamhet - Investeringsstöd
Syftet är att stödja främst frilufts, idrotts - och motionslivets behov av investeringar i maskiner och utrustning samt ny-, till- och ombyggnation eller större underhåll i anläggningar.

Årligt stöd, ansökan senast 1 oktober i Interbook GO.

Idrotts- och fritidsverksamhet - Stöd till nystartad förening
Startstöd kan sökas av nybildad förening som behöver hjälp i bildandet av föreningen samt stöd för att driva verksamheten det första året. Stödet är ett engångsbelopp som uppgår till 3 000 kronor

Kulturverksamhet

Kulturprojekt
Aktörer som bedriver kulturverksamhet kan söka stöd för utveckling och förnyelse av kulturlivet.

Långsiktigt kulturstöd
För att långsiktigt kunna planera sin verksamhet kan aktörer som bedriver kulturverksamhet söka stöd för 2-3 år.

Särskilda behov

Föreningar för personer med funktionsvariationer
Föreningar för personer med funktionsvariationer i Växjö kommun som tillhör en riksorganisation kan söka stöd till sin verksamhet.

Pensionärsföreningar
Pensionärsföreningar i Växjö kommun som tillhör en riksorganisation kan söka stöd till sin verksamhet.

Landsbygdutveckling

Samlingslokaler  - driftbidrag
Styrelser som ansvarar för en samlingslokal eller bygdegård kan söka stöd för driften av lokalen.

Byapengen
Byapengen är till för att underlätta lokalt utvecklingsarbete och består av två delar: kaffepeng och utvecklingspeng. Efter den tidsperiod som ansökan avser sker en utvärdering där de lokala utvecklingsgrupperna redovisar vad pengarna använts till och vilka effekter de givet.

Bredband till landsbygden
De hushåll och företag på landsbygden som bildar en ekonomisk förening i syfte att bygga ut bredband till eftersatta områden har  möjlighet att söka ett så kallat stimulansbidrag för att främja och påskynda utbyggnaden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2020
Se och göra