Föreningar för personer med funktionsvariationer

Vem får söka?

Föreningar för personer med funktionsvariationer i Växjö kommun som tillhör en riksorganisation och som erhåller stadsbidrag.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Föreningen kan få bidrag för verksamhet som riktas till personer med funktionsvariationer.

När och hur söker man?

Växjö kommuns bidragshantering för alla föreningar ska samordnas och hanteras för att skapa en väg in från våren 2018. Det innebär att hanteringen av bidrag till föreningar för personer med funktionsvariationer.

Detta innebär för funktionsföreningar att man söker ekonomiskt stöd digitalt i systemet Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Samtidigt flyttas ansökningstiden från oktober till 1 april, vilket innebär att nästa gång man kan söka bidrag är i våren 2018.

Det kommer inte bli några förändringar i gällande regelverk.

Utbildningar i systemet kommer att erbjudas under december 2017 och januari 2018. Mer information om utbildningarna och fastställda datum för utbildningarna publiceras på hemsidan samt meddelas samverksamråd under hösten 2017.

Registrering och fullmakt

I det digitala systemet behöver varje förening registrera sig och utse en föreningsansvarig som blir ytterst ansvarig för bidragsansökan. Därför behöver varje förening skicka in en fullmakt med ett beslut på vem som ska bli ansvarig i föreningen. Klicka här för att se fullmakten.

Det underlättar för er om ni registrerar er i systemet redan under hösten. För behov av stöd, kontakta Jacob Gustafsson, Kultur- och fritidsförvaltningen, på telefon 0470-412 14 eller via e-post jacob.gustafsson@vaxjo.se.

Anna Bondes fond

Funktionsföreningar (föreningar för personer med funktionsnedsättning) kan även söka pengar från Anna Bondes fond. Information om utlottning och ansökningsblankett hittar du nedan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2019
Se och göra