Syftet är att möjliggöra ekonomiskt stöd till föreningar som genomför insatser för att inkludera personer med funktionsvariationer i alla åldrar inom verksamheten.

Stöd kan beviljas till extrakostnader och ledare utifrån följande förutsättningar:

  • Aktiviteter för personer med funktionsvariationer i egen eller integrerad grupp. Stöd kan ges till aktiviteter samt till ledaruppgifter/administrativa uppgifter som personer med funktionsvariationer utför i föreningen. Aktiviteterna ska vara ledarledda och planerade av föreningen. Den enskilde personens kostnader för deltagande i föreningens aktiviteter ska vara lika som för övriga deltagare. Stödet utgår med högst 125 kronor/timme samt eventuellt hjälpmedelsstöd. Stöd utgår inte till ledsagning enligt LSS.
  • Förening med tillgänglighetssektion/kommitté med minst fem (5) protokollförda sammankomster per år och med en budget för verksamheten har möjlighet till ett årligt stöd på 3 000 kronor.
  • Förening med faddersystem med syfte att underlätta deltagandet för personer med funktionsvariationer har möjlighet till ett årligt stöd på 500 kronor per person med tillkopplad fadder.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Se och göra