Kulturprojekt

Föreningar och andra aktörer som bedriver kulturverksamhet kan söka bidrag för utveckling och förnyelse av kulturlivet.

Vem får söka?

En kulturaktör kan, i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen, ansöka om stöd till större tidsbegränsade kulturprojekt.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Stödets syfte är att ge reella möjligheter till utveckling och förnyelse av kulturlivet. Särskilt prioriteras projekt för och med barn och ungdomar och/eller projekt som karaktäriseras av nytänkande och utveckling. Endast sådana projekt som ej prövats tidigare kan komma ifråga.

När söker man?

Ansökan kan göras under hela året. Tid för utbetalning fastställs för varje enskild ansökan. Obligatorisk ekonomisk redovisning med uppgift om måluppfyllelse ska lämnas in senast två månader efter att projektet är genomfört.

Hur söker man?

Kontakta en av våra kulturesekreterare via kontaktuppgifterna nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2019
Se och göra