Pensionärsföreningar

Vem får söka?

Pensionärsföreningar som är riksomfattande och representerade i regeringens samarbetskommitté.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Föreningen kan få bidrag för verksamhet som tar tillvara pensionärernas intressen.

När och hur söker man?

Växjö kommuns bidragshantering för alla föreningar ska samordnas och hanteras för att skapa en väg in under 2018. Detta innebär för pensionärsföreningar att man söker ekonomiskt stöd digitalt i systemet Interbook Golänk till annan webbplats. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 april under innevarande år.

Det kommer inte bli några förändringar i gällande regelverk.

Registrering och fullmakt

I det digitala systemet behöver varje förening registrera sig och utse en föreningsansvarig som blir ytterst ansvarig för bidragsansökan. Därför behöver varje förening skicka in en fullmakt med ett beslut på vem som ska bli ansvarig i föreningen. Klicka här för att se fullmakten.

Det underlättar för er om ni registrerar er i systemet redan under hösten. För behov av stöd, kontakta Jacob Gustafsson, kultur- och fritidsförvaltningen, på telefon 0470-412 14 eller via e-post jacob.gustafsson@vaxjo.se.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2018
Se och göra