Social samverkan och partnerskap

Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att utveckla social samverkan med andra aktörer än tidigare för att fortsätta pressa tillbaka utanförskap och stärka sammanhållningen. 

Föreningar har därför inte möjlighet att söka socialt föreningsbidrag från förvaltningen arbete och välfärd framöver.

Vad innebär utvecklad samverkan och partnerskap?

Vi behöver bredda samverkan med föreningar och frivilligorganisationer för att fler växjöbor ska finnas i inkluderande gemenskaper.

Nämnden för arbete och välfärd har beslutat att förändra föreningsbidraget i två delar.

  • Den första delen handlar om att bredda vår samverkan med civilsamhället och hitta nya vägar för föreningar, frivilligorganisationer och andra goda krafter att bidra till vårt beslutsamma arbete för färre växjöbor i utanförskap. 
  • Partnerskap mot utanförskap är den andra delen. Nämnden har, i syfte att koncentrera de ekonomiska resurserna, fattat beslut som att ersätta ekonomiska föreningsbidrag med ett mindre antal långsiktiga, strategiska partnerskap mot utanförskap.

Partnerskapen har upprättats för 2016-2018. De bygger på att kommunens partner lovar att erbjuda akutboendeplats eller skyddat boende för våldsutsatta mot viss ekonomisk ersättning.

Det kommer därför inte att vara möjligt att söka föreningsbidrag hos förvaltningen arbete och välfärd framöver men vi kommer även framöver att behöva arbeta tillsammans för utsatta växjöbors inkludering.

Föreningslivet och frivilligorganisationer är centrala aktörer i vårt arbete för sammanhållning och mot utanförskap. Tillsammans är det vår förhoppning att vi kan hjälpa fler växjöbor i utsatthet till en trygg gemenskap.

Hit vänder ni er som förening framöver

Det kommer inte att vara möjligt att söka föreningsbidrag hos förvaltningen arbete och välfärd framöver.

Föreningar som vill söka ekonomiskt stöd från kommunen har möjlighet att vända sig till kultur- och fritidsförvaltningen.

För verksamhet som riktar sig till att stärka integrationen finns möjlighet att söka stöd hos kommunstyrelsens integrations- och mångfaldsberedning.

Vid frågor om utvecklad samverkan och partnerskap kontakta

Vlora Uka
Tel. 0470-438 49
E-post: vlora.uka@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Se och göra