Råd, service och stöd

För aktörer inom kultur- eller fritidssektorn och föreningar för frivilligt socialt arbete finns olika stöd att söka. Det kan röra sig om ekonomiskt stöd, men även rådgivning. Det finns också olika stipendier att söka.

Vem ger stöd till olika typer av föreningar?

Kultur- och fritidsstöden är uppdelade på två områden, kultur respektive fritid. Dessa stöd hanteras av kultur- och fritidsnämnden och administreras av kultur- och fritidsförvaltningen. 

Omsorgsnämnden ger stöd och stimulans till föreningar som engagerar sig i frivilligt socialt arbete. På följande sidor finner du information, kontaktpersoner och ansökningshandlingar. 

Från våren 2018 samordnas och utförs Växjö kommuns bidragshantering för alla föreningar gemensamt, för att skapa en väg in. Det innebär att även stöd till pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsvariationer hanteras i samma digitala system, Rbok, som övriga stöd.

Kontaktpersoner

Stöd kulturverksamhet

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Stöd fritidsverksamhet

Föreningsservice
Telefon: 0470-410 00
E-post: foreningsservice@vaxjo.se

Stöd för pensionärs- och funktionsföreningar

Telefon: 0470-410 00
E-post: info@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 7 september 2023