Närvarorapportering via webben

Föreningar gör sin närvarorapportering online.

Endast aktiviteter som har närvarorapporteras in i kommunens datasystem kommer att godkännas som underlag för ansökan av föreningsstöd. 

För att en förening ska kunna närvarorapportera i kommunens system måste föreningen utse en ansvarig föreningsadministratör. För att föreningen ska kunna läggas upp i det nya systemet krävs att föreningen lämnar in en fullmakt för föreningsadministratören, styrkt av ett styrelsebeslut. När fullständiga uppgifter skickats till kultur- och fritidsförvaltningen skapas ett konto för närvarorapportering.

Registrering av föreningens aktiviteteter för tiden 1 januari - 30 juni ska göras senast den 25 augusti. Aktiviteter för tiden den 1 juli till 31 december registreras senast den 25 februari. 

Här närvarorapporterar du. Länk till annan webbplats.

Närvarorapportering om man är ansluten till IdrottOnline

För föreningar som registrerar närvaro (fullständigt) via IdrottOnline finns möjligheten att dela dessa uppgifter med kommunen vilket skulle innebära att föreningen slipper närvarorapportera i båda systemen.

För mer information, kontakta föreningsservice via kontaktuppgifterna nedan eller foreningsservice@vaxjo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2021
Se och göra