Direktservice - idrotts- och fritidsverksamhet

Stödet syftar till att stödja föreningar, grupper och enskilda personer som ideellt vill genomföra och prova nya aktiviteter utöver en ordinarie verksamheten. Målet är att bredda och långsiktigt öka barn och ungas deltagande inom främst frilufts -, idrotts- och motionslivet i Växjö kommun.

Stödet kan sökas senast två (2) veckor innan den aktuella aktiviteten och beslut ges två (2) veckor efter det att ansökan lämnats in.

Stöd kan ges till aktiviteter för nya målgrupper, nya aktiviteter, insatser som vänder sig till barn och unga utanför föreningslivet, till exempel prova-på-verksamhet, mindre arrangemang och lovverksamhet.

Stöd kan sökas upp till 50 000 kronor.

Ansökan av direktservice skall göras enligt mall i Rbok, Länk till annan webbplats. där aktivitetens syfte, mål, aktivitetsplan och budget tydligt skall framgå.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022