Idrott- och fritidsverksamhet - Aktivitetsstöd

En ideell förening kan få aktivitetsstöd från Växjö kommun. Stödet kan sökas till genomförda aktiviteter för barn och unga i åldern 5-20 år samt för personer med funktionsvariationer i alla åldrar.

Stöd utgår till aktiviteter som:

  • Pågår i minst 60 minuter
  • Inkluderar minst 3 och högst 30 stödberättigade deltagare
  • Leds av föreningsledare som är lägst 13 år

Stöd ges inte till föreningsverksamhet som bedrivs under skoltid samt verksamhet i drop-in- form där gemensam samling och avslutning saknas. En deltagare får endast räknas en gång per dag och verksamhet.

Aktivitetsstöd utgår med ett grundstöd på 2 000 kronor och därtill 30 kronor per sammankomst samt 2 kronor för varje deltagare.

Registrering av sammankomster och närvarande deltagare görs i Växjö kommuns system för aktivitetsstöd. För tiden 1 januari - 30 juni rapporteras aktiviteterna senast 25 augusti och för tiden 1 juli till 31 december senast 25 februari.

För föreningar som registrerar närvaro i IdrottOnline, ges möjligt att dela uppgifter till kommunens system, vilket innebär att föreningen inte behöver rapportera i båda systemen.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022