Idrotts- och fritidsverksamhet – Direktservice

Föreningar, grupper och enskilda personer kan få ”direktservice” i form av rådgivning och snabba beslut då det gäller ekonomiskt stöd.

Vem får söka?

Direktservice kan sökas av föreningar, grupper och enskilda. Ansökan ska bygga på ideellt arbete. Redovisning med verifikationer görs senast en (1) månad efter insatsen slutförts och därefter betalas det beviljade stödet ut. Hela eller delar av stödet kan efter beslut utbetalas i förskott. Blankett kan skrivas ut här från sidan eller hämtas på kultur- och fritidsförvaltningen.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Stödet ges för olika idrottsliga insatser inom fritidsområdet. Särskild prioritet har insatser riktade mot barn och ungdomar. Max belopp att söka är 50 000 kr. Stödet kan även utbetalas som förlustbidrag.

När söker man?

Senast två (2) veckor innan den aktuella insatsen eller arrangemanget. Beslut tas senast två (2) veckor efter det att ansökan lämnats in.

Hur söker man?

Sök bidraget genom e-tjänsten Föreningsservice.

Skriva ut ansökningsblanketten och fylla i den. Du kan också hämta ansökningsblankett på kultur- och fritidsförvaltningens kontor på Västergatan 15. Skicka eller lämna sedan in blanketten till kultur- och fritidsförvaltningen.

Skicka ansökan till:

Växjö kommun
kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 29 juni 2022