Idrotts- och fritidsverksamhet - särskilda insatser eller projekt

Bidrag kan sökas av idrotts- och fritidsverksamhet för särskilda insatser eller projekt där de generella bidragsreglerna ej täcker.

Vem får söka?

Fritidsföreningar kan få föreningsbidrag till sin verksamhet förutsatt att föreningen

  • bedriver fritidsverksamhet för ungdomar i Växjö kommun
  • är ansluten till en riksorganisation
  • är uppbyggd enligt demokratiska principer.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Bidraget avser att vara ett komplement till de generella bidragsreglerna som ej helt täcker variationer och behov i föreningarnas verksamhet.

När söker man?

Ansökan kan lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen under hela året.

Hur söker man?

För ansökan finns ingen särskild blankett. Beskriv den planerade insatsen eller gör en projektplan. Skicka in den tillsammans med era kostnadsuppskattningar.

Skicka ansökan till:

Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Se och göra