Idrotts- och fritidsverksamhet - Stöd till en aktiv fritid

Syftet med stödet är att erbjuda föreningar ekonomiskt stöd i relation till idrottsfrämjande och inkluderande insatser för barn och ungdomar. Stödet kan exempelvis nyttjas för att tillsätta kompetens för arbete i öppen föreningsverksamhet, spontanidrott, utveckling av unga ledare, idrottsskola i samverkan med andra föreningar eller liknande insatser som föreningen vill arbeta långsiktigt med i sin verksamhet.

Stödet kan sökas löpande under året, där handläggning sker 15 feb samt 15 augusti. Beslut lämnas inom två (2) månader efter ansökningsperiodens slut.

Konceptet skall vara beprövat av föreningen sedan innan, exempelvis genom att aktiviteten genomförts i tidigare projektform/ prova på aktivitet. Aktiviteterna ska pågå under en regelbunden och sammanhängande period om minst 6 månader. Planering och genomförande av aktiviteten görs i samverkan med målgruppen och utifrån deltagarnas behov. Alla aktiviteter ska vara ledarledda.

Stöd utgår inte till

  • Aktiviteter vid enstaka tillfällen.
  • Aktiviteter som bedrivs inom ramen för beviljat projektstöd.
  • Aktiviteter som är berättigade till aktivitetsstöd.

Ansökan sker digitalt genom Rbok. Därefter sammankallas ansökande förening till ett dialogmöte med Föreningsservice.

Stödet betalas ut i samband med beslut, med 50 procent i förskott och resterande 50 procent efter vidare avstämning och uppföljning.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022