Syftet är att möjliggöra ekonomiskt stöd till föreningar som genomför insatser för att inkludera personer med funktionsvariationer i alla åldrar inom verksamheten.

Stöd kan beviljas till extrakostnader och ledare utifrån följande förutsättningar:

  • Aktiviteter för personer med funktionsvariationer i egen eller integrerad grupp. Stöd kan ges till aktiviteter samt till ledaruppgifter/administrativa uppgifter som personer med funktionsvariationer utför i föreningen. Aktiviteterna ska vara ledarledda och planerade av föreningen. Den enskilde personens kostnader för deltagande i föreningens aktiviteter ska vara lika som för övriga deltagare. Stödet utgår med högst 125 kronor/timme samt eventuellt hjälpmedelsstöd. Stöd utgår inte till ledsagning enligt LSS.
  • Förening med tillgänglighetssektion/kommitté med minst fem (5) protokollförda sammankomster per år och med en budget för verksamheten har möjlighet till ett årligt stöd på 3 000 kronor.
  • Förening med faddersystem med syfte att underlätta deltagandet för personer med funktionsvariationer har möjlighet till ett årligt stöd på 500 kronor per person med tillkopplad fadder.
Senast uppdaterad: 29 juni 2022