Idrotts- och fritidsverksamhet - verksamhetsbidrag

Bidrag som ska täcka baskostnaden för föreningens administration. 

Vem får söka?

Fritidsföreningar kan få föreningsbidrag till sin verksamhet förutsatt att föreningen

  • bedriver fritidsverksamhet för ungdomar i Växjö kommun
  • är ansluten till en riksorganisation
  • är uppbyggd enligt demokratiska principer.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Bidraget avser att täcka baskostnaderna för föreningens administration.

När söker man?

Ansökan lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen snarast efter verksamhetsårets slut tillsammans med verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. (Lokalkostnadsbidraget kan sökas efter halva året)

Hur söker man?

Sök bidraget genom e-tjänsten Föreningsservice.

Skicka ansökan till:

Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 29 juni 2022