Idrotts- och fritidsverksamhet och funktionshindrade

Bidraget kan sökas för att göra det möjligt för föreningar att kunna erbjuda sin verksamhet även för funktionshindrade.

Vem får söka?

Bidraget avser att stödja föreningar som integrerar funktionshindrade i sin verksamhet och organisation.

Målgrupp:

  • Personer med utvecklingsstörning
  • Personer med autism eller autismliknande tillstånd
  • Personer med fysiska och psykiska funktionshinder i de fall särskilda stödinsatser erfordras.

Föreningen skall vara bidragsberättigad på så sätt att inga extra kostnader ska tillkomma på föreningen för deltagande av dessa målgrupper.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Bidrag för integregring av funktionshindrade i föreningslivet.

Alla kommuninnevånare, oberoende av psykiska eller fysiska förutsättningar, skall ha möjligheten att kunna delta i föreningsverksamhet. Det är särskilt inom fritid- och rekreationsområdet som de stora möjligheterna finns för att förbättra de funktionshindrades situation när det gäller förebyggande hälsovård och livskvalité.

När söker man?

Ansökan lämnas snarast efter verksamhetsårets slut, till kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med ansökan om kommunalt bidrag för ungdomsverksamhet.

Hur söker man?

Sök bidraget genom e-tjänsten Föreningsservice.

Skicka ansökan till:

Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Kontakt

Föreningsservice
Telefon: 0470-410 00
E-post: foreningsservice@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Se och göra