Idrotts- och fritidsverksamhet - lokalkostnadsbidrag

Föreningar med idrotts- och fritidsverksamhet kan söka bidrag för sina lokalkostnader.

Vem får söka?

Fritidsföreningar kan få föreningsbidrag till sin verksamhet förutsatt att föreningen

  • bedriver fritidsverksamhet för ungdomar i Växjö kommun
  • är ansluten till en riksorganisation
  • är uppbyggd enligt demokratiska principer.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Bidraget avser att stödja förening eller kretsorganisation som för sin verksamhet hyr, äger eller på annat sätt orsakas kostnad för lokal eller anläggning.

När söker man?

Förening kan söka bidraget dels efter halva verksamhetsåret och dels efter avslutat verksamhetsår.

Hur söker man?

Sök bidraget genom att skriva ut ansökningsblanketten och fylla i den. Du kan också hämta ansökningsblankett på kultur- och fritidsförvaltningens kontor på Västergatan 15. Skicka eller lämna sedan in blanketten till kultur- och fritidsförvaltningen.

Skicka ansökan till:

Växjö kommun
kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Senast uppdaterad: 29 juni 2022