Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Investeringsstöd

Syftet är att stödja främst frilufts-, idrotts - och motionslivets behov av investeringar i maskiner och utrustning samt ny -, till – och ombyggnation av anläggningar.

Stöd kan beviljas med upp till 50 procent av den totala investeringskostnaden. Ansökningar under ett halvt prisbasbelopp (ett halvt prisbasbelopp = 23 250 kr för 2019) hanteras inte inom ramen för investeringsstöd. Investeringar skall ha en hållbarhet på minst 3 år samt redovisas som anläggningstillgång och/eller inventarier.

Stöd kan ges till:

  • Maskiner och inventarier för drift av anläggning
  • Ny, till- och ombyggnation av anläggning
  • Specialutrustning för verksamheten

Förbrukningsartiklar och normalt underhåll beviljas inte investeringsstöd.

Punkter som ligger till grund för bedömning:

  • Utveckling av verksamheten för barn och unga
  • Påverkan av nyttjande för barn och ungas fritidsverksamhet
  • Tillgänglighet för personer med funktionsvariationer
  • Flickor och pojkars lika förutsättningar till en meningsfull och utvecklande fritid
  • Miljö – och energiförbättringar

Ansökan

Ansökan av investeringsstöd skall göras enligt mall i Interbook Golänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, där investeringens syfte, mål, beskrivning, kostnads och finansieringsplan samt ev stöd från andra organisationer tydligt skall framgå. Sista ansökningsdag är 1 oktober (för ansökningar gällande nästkommande år).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 augusti 2019
Se och göra