Långsiktigt kulturstöd

För att långsiktigt kunna planera sin verksamhet kan föreningar och andra aktörer som driver kulturverksamhet söka bidrag för 2-3 år.

Vem får söka?

Ett antal föreningar och organisationer har ett långsiktigt kulturstöd om 2 – 3 år. Verksamhet som omfattas av det långsiktiga stödet utgör basen för kulturlivet i kommunen. Kultur- och fritidsnämnden initierar och avgör vilka som kommer ifråga för ett långsiktigt stöd och anger särskilda villkor för var och en i dialog med respektive kulturaktör.  

Vad kan du få stöd för?

Syftet med stödet är att ge goda planeringsförutsättningar och skapa stabilitet för föreningsliv och andra aktörer. Särskilt prioriterade områden är barn- och ungdomsverksamhet, tillgänglighet och nya grupper, kulturarvet och kultur i hela kommunen.  

Hur söker man?

Långsiktigt kulturstöd söks genom Växjö kommuns system för föreningsstöd. Kultur- och fritidsnämnden avgör vilka som kommer ifråga för ett långsiktigt stöd och anger särskilda villkor för var och en i dialog med respektive kulturaktör. Årsvis uppföljning sker sedan genom samtal och redovisning av måluppfyllelse och ekonomi. 

Senast uppdaterad: 29 juni 2022