Ledarutbildningsstöd

Ideella föreningar ges möjlighet att söka stöd för utbildning av ledare som är verksamma i föreningens barn- och ungdomsverksamhet.

  • Regionalt ledarutbildningsstöd – upp till totalt 1 250 kronor/deltagare och dag.

  • Lokalt ledarutbildningsstöd – upp till totalt 300 kronor/deltagare och dag. Utbildning med minst 5 deltagare, arrangerad av den egna föreningen.

    Stöd ges till utbildning som är minst 6 timmar/dag exklusive restid och raster.

Stödberättigade kostnader: Kursavgifter, resekostnader, kursmaterial, förlorad arbetsförtjänst. Kostnaderna ska kunna verifieras.

Tak för ledarutbildningsstöd - baserat på föreningens omfattning av barn – och ungdomsverksamhet, där maximalt 15 kronor/varje årlig godkänd sammankomst gäller som övre summa för stöd.

Senast uppdaterad: 29 juni 2022