Pensionärsföreningar

Vem får söka?

Pensionärsföreningar som är riksomfattande och representerade i regeringens samarbetskommitté.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Föreningen kan få bidrag för verksamhet som tar tillvara pensionärernas intressen.

När och hur söker man?

Du ansöker om ekonomiskt stöd i det digitala systemet Interbook Go Länk till annan webbplats.. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 1 april under innevarande år.

Registrering och fullmakt

I det digitala systemet behöver varje förening registrera sig och utse en föreningsansvarig som blir ytterst ansvarig för bidragsansökan. Därför behöver varje förening skicka in en fullmakt med ett beslut på vem som ska bli ansvarig i föreningen. Klicka här för att se fullmakten. , 20 kB, öppnas i nytt fönster.

För behov av stöd kontakta kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0470-410 00 eller via e-post foreningsservice@vaxjo.se.

null har fel mall, måste använda mallen Kontakt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020
Se och göra