Projektstöd

Syftet är att stödja insatser för att bredda och långsiktigt öka barn och ungas deltagande inom främst frilufts-, idrotts- och motionslivet i Växjö kommun.

Stödet kan sökas för projekt som syftar till att utveckla verksamheter för barn och unga, med prioritering av ett jämställt och jämlikt samhälle där mångfald tas tillvara.

Stöd kan beviljas med upp till 50 procent av projektkostnaden utifrån verifikationer på kostnader för projektet. Projektet redovisas senast en (1) månad efter att insatsen slutförts.

Ansökan

Ansökan av projektstöd ska göras enligt projektmall i Rbok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där projektets bakgrund, syfte, målsättningar, aktivitets, åtgärds-och tidsplan, projektorganisation, budget samt utvärdering och implementering tydligt skall framgå. Sista ansökningsdag är 1 oktober (för ansökningar gällande nästkommande år).

Senast uppdaterad: 29 juni 2022