Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Utbildning av ungdomsledare

Idrotts- och fritidsverksamheter kan söka ledarutbildningsbidrag för att delta eller för att anordna ungdomsledarutbildning.

Vem får söka?

Fritidsföreningar kan få föreningsbidrag till sin verksamhet förutsatt att föreningen

  • bedriver fritidsverksamhet för ungdomar i Växjö kommun
  • är ansluten till en riksorganisation
  • är uppbyggd enligt demokratiska principer. 

Vad kan föreningen få bidrag för?

Bidrag för deltagande i central eller regional ungdomsledarutbildning, samt anordnande av lokal utbildning.

När söker man?

Ansökan lämnas in efter årsmötet.

Hur söker man?

Sök bidrag för central eller regional kurs genom e-tjänsten föreningsservice. För ansökan och redovisning av lokala kurser använder du särskilda blanketter. Du kan också hämta alla ansökningsblanketter på kultur- och fritidsförvaltningens kontor på Västergatan 15.  Skicka eller lämna sedan in blanketten till kultur- och fritidsförvaltningen.

Skicka ansökan till:

Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen
Box 1222
351 12 Växjö

Kontakt

Vid frågor, kontakta Carl-Bertil Löfqvist på telefonnummer 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2019
Se och göra