Arbetsstipendier för kulturskapare

Nu kan du som försörjer dig som kulturskapare söka arbetsstipendie. Stipendiet ska användas till egen konstnärlig praktik och/eller kompetensutveckling.

Arbetsstipendiet kan sökas av yrkesverksamma personer inom kultursektorn som är folkbokförda och verksamma i Växjö kommun. Stipendiesumman uppgår till 500 000 kronor fördelat på 10 stipendier à 50 000 kronor.

Stipendiet ska användas till egen konstnärlig praktik och/eller kompetensutveckling för att underlätta professionell kulturverksamhet inom det lokala kulturlivet. Kulturskapare inom alla konstområden kan söka stipendiet. Också verksamma inom yrkeskategorier som är viktiga för kulturlivet, till exempel producent eller scentekniker kan söka stipendiet.

Studerande kan inte ansöka om arbetsstipendier, inte heller personer som har statlig inkomstgaranti för sin konstnärliga verksamhet.

Arbetsstipendierna ska utgöra ett komplement till andra former av stöd på lokal, regional och statlig nivå.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2021.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2021
Se och göra