Barn

För barn skapar vi lekfulla, kreativa och allvarliga projekt framförallt under barnens fria tid.

Det fria ordets hus skapar verksamhet för barn, i egen regi och tillsammans med andra. Projekten kan pågå under en längre eller kortare tid och vara riktade mot skolklasser eller mot barn under deras fria tid. I alla fall finns det ett metodmaterial i grunden som vi gärna delar med oss av.

Har du önskemål eller frågor om material att använda? Kontakta oss gärna. I vänsterspalten finner du det material och program vi har just nu. Det är fritt att använda men nämn gärna att det kommer från Det fria ordets hus. Vi blir också väldigt glada över bilder eller annan dokumentation så att vi kan se hur materialet används.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 januari 2022