Märk världen

Märk världen är ett studiematerial för elever i åk 4-9 som utgår från de dagböcker som Astrid Lindgren skrev under andra världskriget. Materialet behandlar frågor om krig, rasism och konflikt.

Materialet Märk världen skapades till utställningen Hela världen brinner som öppnade på Astrid Lindgrens Näs den 30 maj 2015 men kan användas helt fristående från denna. Hela världen brinner utgår från Astrid Lindgrens 17 krigsdagböcker och i materialet Märk världen får eleverna genom utdrag ut dagböckerna reflektera kring frågor som rasism, främlingsfientlighet och konflikter.

Det fria ordets hus har skapat materialet tillsammans med Barninitiativet och Astrid Lindgrens Näs för att med avstamp i Astrids tankar och åsikter kombinera frågan med yttrandefrihet, samt för att inspirera de som använder materialet till att höja sin röst och dela med sig av sina erfarenheter.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 januari 2022