Skriv om världen

Studiematerialet Skriv om världen är en litterär resa med Vilhelm Moberg, Elin Wägner och Pär Lagerkvist. Tre Kronobergsförfattare som genom sina frågeställningar och budskap påverkat hur vi förstår vår värld och som genom sitt samhällsengagemang förändrat och påverkat både Sverige och världen.

Det fria ordets hus studiematerial riktar sig till elever på mellan- och högstadiet och binder samman några av vår tids främsta författarskap med nutida frågeställningar. Genom programmet får eleverna möjlighet att utforska frågor om jämställdhet, genus, rasism och migration. Resan i "Skriv om världen!" börjar i Småland och fortsätter långt ut i världen.

Det pedagogiska programmet ger eleverna möjlighet att utveckla sin demokratiska förmåga och sin förmåga att kommunicera. Det stärker också förmågan till kritiskt tänkande, kritiskt förhållningssätt och reflektion samt utvecklar elevernas kunskap om den enskilda individens ställningstagande för demokrati.

I studiematerialets handledningen finns lektionsplaner och allt metodmaterial som behövs för att genomföra programmet. Bonusövningar finns tillgängliga för klasser som önskar göra en fördjupning Lektionsövningarna bygger på individuellt arbete samt arbete i grupp med t ex diskussionsfrågor. Varje övning kan genomföras vid 1-2 lektioner. Programmet kan genomföras i sin helhet med samtliga Kronobergsförfattare eller de författare som du som lärare väljer att fokusera på.

Kontakta oss för att ta del av programmet.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 januari 2022