Workshoppar

Det fria ordets hus kan erbjuda några workshoppar som kan fördjupa undervisningen inom yttrandefrihetsfrågpr och kreativitet. De kan hållas på din skola eller i husets egna lokaler.

Express Yourself

Workshop kring kreativt skrivande där det egna uttrycket ligger i fokus. Eleverna får lära sig att få ner sina tankar i skrivande form, bearbeta sin text samt att läsa upp den inför publik där de får tillgång till en rad olika verktyg och pedagogisk handledning. De får även lyssna och läsa till några av vår samtids främsta poeter.

När yttrandefriheten tystnar

Föredrag kring yttrandefrihet med fokus på fördomsfullhet. Vad är fördomar, varför har vi dom, och hur tar de sig i uttryck? Eleverna får här reflektera över sina egna fördomar samt belysa dem ur ett omvärldsperspektiv. Hur ser det ut i världen idag och varför? Hur har det sett ut ur ett historiskt perspektiv, och hur kan något som fördomar skapa ett Vi- och dom-tänkande i vår egen vardag? Med eleverna egna reflektioner och diskussioner, värderingsövningar med mera för vi en dialog om yttrandefrihetens närvaro i samhället, men även dess frånvaro.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 januari 2022