Rum för evenemang och möten

Här läser du om lokalerna i Det fria ordets hus.

Ideella/icke vinstdrivande föreningar lånar möteslokal utan kostnad, liksom aktörer inom kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö kommun. I de fall lokalen lånas ut gratis får inget inträde tas till den aktivitetet som sker i huset. Det fria ordets hus har tre rum som lånas ut till dig som vill ha ett möte eller arrangemang – ett stort och två lite mindre.

Sker arrangemanget/mötet inom Det fria ordets hus fokusområden och/eller om du är aktör inom kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö lånar du lokalen utan kostnad. Du får då inte ta inträde. Vill du använda lokalerna till något som inte går att knyta till Det fria ordets verksamhet eller vill ta inträde utgår en kostnad för att låna lokalen.

Nedan ser du bilder på lokalerna och över respektive bild finner du information om maxantal personer som får vistas i rummet, storlek, kostnader samt vilken utrustning som finns.

Det stora rummet

Tar max 50 personer och är omkring 40 kvadratmeter stort. Att låna det stora rummet en heldag (klockan 08.00-17.00) kostar 3 000 kronor. En halvdag (4 timmar mellan klockan 08.00-17.00) kostar 2 000 kronor. Tid utöver 08.00-17.00 samt helger kostar 800 kronor per timme. I detta rum har du tillgång till projektor, duk, scen, fast monterad skena med spotlights, hörslinga, mikrofon och högtalare, wi-fi. Det finns också tillgång till kök.

De mindre rummen

Tar max 12 personer och är omkring 20 kvadratmeter stora. Att låna något av de mindre rummen en heldag (kl 08.00-17.00) kostar 500 kronor. En halvdag (4 timmar mellan klockan 08.00-17.00) kostar 300 kronor. Tid utöver 08.00-17.00 samt helger kostar 500 kronor per timma. Du kan låna de mindre rummen upp till en dag. I dessa rum finns whiteboard, blädderblock, wi-fi, samt tillgång till kök samt projektorduk.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2017
Se och göra