Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från klockan 10.00 lördag den 30 maj och tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Anna-Charlotta Gunnarssons besök framflyttat

På grund av ett pågående arbete med brandsäkerheten i Det fria ordet hus ombokas eller flyttas ytterligare evenemang.

Programmet med Anna-Charlotta Gunnarsson den 11 november är dessvärre framskjutet på grund av pågående arbete med bransäkerheten. Information om nytt datum och lokal kommer under våren.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 november 2019