Samarbetspartners

Det fria ordets hus är en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Växjö och har därför självklara samarbetspartners i  de kommunala kulturaktörerna men arbetar även regionalt, nationellt och internationellt. 

Kommunala och regionala aktörer

Med de kommunala kulturaktörern finns bland annat Växjö stadsbibliotek, Araby park arena och Växjö konsthall. Som en del av Region Kronoberg arbetar vi även med Kulturparken Småland, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Sagomuséet i Ljungby, Musik i Syn, Linnéuniversitetet samt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

De litterära sällskapen

En del av huvudverksamheten är att lyfta fram det småländska litterära arvet och där är självklara samarbetspartners Elin Wägner-sällskapet, Vilhelm Moberg-sällskapet, Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka och Pär Lagerkvist-samfundet.

Fristad Växjö

Fristad Växjö ingår även i ansvarsområdet för Det fria ordets hus och nära samarbete sker därför med övriga fristäder i Sverige samt organisationerna ICORN (International Cities of Refuge Network), Sveriges författarförbund och Svenska PEN.

Nationellt och internationellt

Då Det fria ordets hus även arbetar nationellt och internationellt ser vi gärna samarbeten med aktörer även utanför region Kronoberg. Bland nationella samarbetspartners finns Fredens hus, Raoul Wallenberg Academy och Astrid Lindgrens Näs.

Engage är ett pågående internationellt projekt som är ett samarbete mellan pen Català, writers center Norwich, Krakowskie Biuro Festiwalowe och Det fria ordets hus, växjö kommun. Det är ett treårigt projekt som ska stärka ungas yttrandefrihet genom att stimulera till ökat intresse för att läsa och skriva. Projektet stöttas av EU-programmet Creative Europe.

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 januari 2022