Det konstnärliga fria ordet

Bland de konstnärliga uttrycken har Det fria ordets hus ett särskilt uppdrag att arbeta för det skrivna ordet.

Ett av Det fria ordets huvuduppdrag är att arbeta med Växjö som fristad därför är det självklart att verksamheten tar upp  frågor om förföljda författare och deras verk, men här ryms också frågor om:

  • Regionens litterärar arv och författare som Wägner, Moberg och Lagerkvist
  • Översättande och översättningar
  • Skrivande/bloggande
  • Verksamhet som stimulerar skrivande
  • Muntligt berättande

Med begreppet konst menas skapande verksamhet som till exempel litteratur, bildkonst, konsthantverk, arkitektur, musik och dans.

Det fria ordets hus arbetar endast med övergripande inom konstområdet, och då med frågor som rör uttryck av olika slag och alltid tillsammans med relevanta kulturaktörer och institutioner. De generella och genreöverskridande begrepp som faller inom det här fältet kan till exempel röra frågor om:

  • Kritik
  • Bildning
  • Censur

Kontakter

Senast uppdaterad: 7 januari 2022